Master's Programme, Technology, Health and Work Environment Development, 60 credits

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Teknik, hälsa och arbetsmiljöutvecklings programwebb!

Här kan du som student eller anställd vid skolan för teknik och hälsa diskutera, informera, dela material (i t.ex. programwikin) och ställa frågor kring allt som rör programmet och studierna. Det finns även länkar till programrelaterad information som kan vara viktig för dig som student.

THAM Ordmoln.jpg

Welcome to the website of the first year's master programme in Technology, Health and Work Environment Development!

On these pages students and employees at the School for Technology and Health can share information, discuss or ask questions about everything related to the programme. There are also links to programme related information that may be important for you as a student.

Feedback News