News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 2 May at 12:18
 
February 2022
Scheduling staff created event 7 February at 13:25
 
September 2021
Scheduling staff created event 24 September 2021
Scheduling staff edited 24 September 2021

Betyg och garantiplats m.m. Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69970241183

 
May 2021
Scheduling staff created event 7 May 2021
 
November 2020
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 24 November 2020

Nyantagna VT21, Basår termin 2 - Plugga smart. Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog. Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/63065376654

['TBASD_1', 'TBASEA_1', 'TBASAE_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBASA_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 14 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBTMS_1', 'TBASA_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TBASE_1', 'TBASDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASAD_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TBASEA_1', 'TBASAE_1', 'TBTMS_1', 'TBASD_1']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 24 November 2020

Nyantagna VT21, Basår termin 2 - Hitta balansen i studentlivet. En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68904833102

['TBASD_1', 'TBASEA_1', 'TBASAE_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBASA_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 14 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBTMS_1', 'TBASA_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TBASE_1', 'TBASDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASAD_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TBASEA_1', 'TBASAE_1', 'TBTMS_1', 'TBASD_1']

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 12 August 2020

Måndag 17 augusti 2020 kl 132:00 - 15:00

 
June 2020
Scheduling staff created event 22 June 2020
 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TBASTMD_1', 'TBTMASD_1']

Scheduling staff edited 17 June 2020

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

Scheduling staff edited 18 June 2020

['TBTMASD_1', 'TBASTMD_1']

Scheduling staff edited 20 June 2020

Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/63750237088

Scheduling staff edited 10 July 2020

['TBASTMD_1', 'TBTMASD_1']

Scheduling staff edited 20 August 2020

['TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

Scheduling staff edited 21 August 2020

['TBASD_1', 'TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

Scheduling staff edited 11 September 2020

['TBASD_1', 'TBTMDUDA_1', 'TBUDATMD_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TBASD_1', 'TBUDATMD_1', 'TBTMDUDA_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TBASD_1', 'TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

 
Feedback News