News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2014
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 10 November 2014

Scheduling staff edited 12 November 2014

 
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 10 November 2014

Scheduling staff edited 12 November 2014

 
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 10 November 2014

Scheduling staff edited 12 November 2014

 
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 10 November 2014

Scheduling staff edited 12 November 2014

 
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 10 November 2014

Scheduling staff edited 12 November 2014

 
October 2014
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 21 October 2014

Ha-502105, Ha-5094, Ha-6091

 
September 2014
Scheduling staff created event 3 September 2014
 
Scheduling staff created event 1 September 2014
Scheduling staff edited 11 November 2014

Scheduling staff edited 12 November 2014

 
Scheduling staff created event 1 September 2014
 
Scheduling staff created event 1 September 2014
 
Feedback News