Technical Preparatory Year towards Bachelor of Science in Engineering, online with meetings on campus

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Om du missade introträffen kan du titta på powerpointpresentationen från introträffen 31/8

Om du är antagen ska du ha fått ett mail med din klasstillhörighet.

Om du inte har fått något mail men är antagen titta om mailet har hamnat i skräpposten, annars hör av dig till ssg@kth.se. Meddela då ditt namn och personnummer och den mailadress som du vill ha informationen skickad till.

Scheman finns på kth.se/schema , mata in din klass, klassbeteckningen finns i mailet.

Arbetsbelastningen är fn hög, så svar kan dröja.

Välkommen!

Feedback News