Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 37 Show in My Schedule
Fri 17 sep 15:00-16:00 Föreläsning
Lecture
Location: Digital
Note: This exciting lecture will explain simple yet effective techniques and strategies for academic excellence.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/69235670576
Week 45 Show in My Schedule
Wed 10 nov 12:00-13:00 Information
Information
Location: Digital
Note: Information meeting via Zoom: - Stockholm Student Health Services, 12:15-13:00. https://kth-se.zoom.us/j/62818736070
Feedback News