Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 33 Show in My Schedule
Mon 12 aug 11:00-12:00 Information
Information
Location Ka-Sal B
Note: Roll-Call för nya studenter
Week 34 Show in My Schedule
Mon 19 aug 12:00-13:00 Föreläsning
Lecture
Location Ka-Sal B
Note: Find balance as a student - A lecture that gives you tools for a well-balanced and successful student life.
Mon 19 aug 14:00-15:00 Information
Information
Location Ka-301
Note: Programspecifik information
Thu 22 aug 14:00-15:00 Information
Information
Location Ka-Sal A
Week 38 Show in My Schedule
Wed 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location Ka-Sal C
Note: Be a better student! - This exciting lecture will explain simple yet effective techniques and strategies for academic excellence.
Feedback News