Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your programme web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

More information

These pages are directed to the whole programme and positioned after the Calendar in the menu. Only programme level admins can edit the pages.

Page Can read Last changed
Book a group roomEveryone2020-01-09
Degree projectEveryone2019-10-21
Find a degree projectEveryone2019-03-11
Find examinerEveryone2019-11-26
Project proposal and form for application for degree projectEveryone2019-11-26
Create a thesis coverEveryone2019-06-03
Course codesEveryone2019-11-26
Apply for a grant from KTH Opportunities FundEveryone2019-11-26
Presentation from the degree project fair autumn 2019Everyone2020-02-11
Study counselling on programmeEveryone2019-10-01
Code of honour for students and teachersEveryone2019-08-23
Health care brochureEveryone2020-02-17
Individual study planEveryone2016-08-22
Student service support and service center EECSEveryone2018-11-05
Study abroadEveryone2019-10-11

Programmme wiki

Wiki pages are directed to the whole programme and placed under the wiki. All students and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News