Master's Programme, Real Estate and Construction Management

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to programme website for Real Estate and Construction Management

On these pages students and employees at KTH can share information, discuss or ask questions about everything related to the programme. There are also links to programme related information that may be important for you as a student.

Programme Director: Han-Suck Song

Programme Coordinator: Abukar Warsame

Email: masterprogram.recm@abe.kth.se

 

School's Office of Student Affairs

Master's coordinators: Mia Kim and Felicia Flodin

Service: general questions related to your studies, course admission, individual study plans, study breaks, course transfer, transcripts of records and registration certificates etc.

Email: masterprogram@abe.kth.se

Visiting address: Teknikringen 74 C

Phone: 08-790 8029/08-790 6486

Drop-in hours to the master's coordinators and international coordinators is CLOSED until further notice

Please contact us via email or phone if you want to book an appointment.


International coordinators:

Erika Charpentier and Hanna Korhonen

Service: questions related to exchange studies

Email: international.exchange@abe.kth.se

Visiting address: Teknikringen 74 C

Phone: 08-790 8064/08-790 8074

Drop-in hours to the master's coordinators and international coordinators is CLOSED until further notice

Please contact us via email or phone if you want to book an appointment. 

Student Office at the Department of Real Estate and Construction management

https://www.kth.se/abe/om-skolan/inst/fob/studentexpedition/studentexpedition-1.63744 

Service: help with course registration, results, exams, Canvas

Email: studentexp.fob@abe.kth.se

Phone: 070 166 7407

Feedback News