Master's Programme, Industrial Engineering and Management, 120 credits

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Studies on advanced level, year 4 and 5, within the MSc in Engineering programme Industrial Engineering and Management, 300 higher education credits, takes place within framework of the Master program Industrial Engineering and Management - TIEMM

Om webbplatsen

Här kan du som student eller anställd ta del av information som gäller programmet.

I vänstermarginalen hittar du program -och studierelaterad information samt kontaktuppgifter.

Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration. Det är viktigt att du som student läser den information som förmedlas här.

Information om coronaviruset för studenter och medarbetare

Aktuell information gällande covid-19  

ITM: Drop-in hos studievägledningen och internationella koordinatorerna
         

Ordinarie drop-in tider: 
tisdag kl 9.00-11.30 
torsdag kl. 9.00-11.30   

Vi som arbetar med programmet är

Studievägledare

Kim Leinervall,
e-post svl-cinek@itm.kth.se

Internationell koordinator

Linda Gelin,
e-post lindabg@kth.se

Utbildningshandläggare

Carina Brunn,
e-post carinas@kth.se

Programansvarig

Andreas Feldmann,
e-post pa-cinek@itm.kth.se

Feedback News