News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 30 May at 04:34

['TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMDLKR_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_2', 'TMEGM_MEGBD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYGDTNM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAKM_DAVE_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKRJVTM_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMAAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYAG_2', 'TJVTMAM_OPSA_2', 'TTEMFYM_TEMFYA_2', 'TMRSM_MRSBAEEM_SYS_2', 'TFORMEGM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYFNEEM_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYDRSM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2']

Scheduling staff edited 4 August at 09:52

['TTFYM_TFYFFORM_FORB_2', 'TANEEM_LKR_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGDEGM_MEGE_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNTMAM_2', 'TMRSM_MRSAEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMRSM_MRSBD_2', 'TTMAKM_2', 'TFORMDAVE_2', 'TJVTDTNM_2', 'TTMAM_DAVEFYM_TFYF_2', 'TMEGRSM_MEGRSB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_2', 'TTEMFYM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASAFORM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGEB_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_OPTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYM_TFYAC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGMD_2', 'TNETEMM_TEMA_2', 'TAETEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMBMAM_SIDA_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTFYM_TFYBD_2', 'TTFYEMM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_FMIAAEEM_SYS_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSAEEM_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_TEMAM_COMA_2', 'TFORM_FORTMAM_OPSA_2']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['TMAKM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TNAEEM_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGCRSM_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYGF_2', 'TMRSM_MRSAEEM_RMD_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYEEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TJVTMMAM_OPST_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TTFYM_TFYAD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSTMAM_SIDA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTEMM_TEMAAEEM_LKR_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTEMFYM_TEMFYC_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_RMDMEGM_MEGD_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYDG_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_SYSMRSM_MRSD_2', 'TMRSEGM_2', 'TTFYM_TFYBAEEM_FLT_2', 'TANEEM_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_FORMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGAE_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_OPSAJVTM_2', 'TTEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 14 August at 04:30

['TTMAKM_DAVE_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TAEEM_2', 'TMRSMMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TAEEM_SYSRMD_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TDTNMAEEM_SYS_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMAKM_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGBE_2', 'TTMAM_OPSTMASA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEDTNM_2', 'TMRSM_MRSBA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYDTFYM_TFYG_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_SIDOPSA_2', 'TTFYMEGM_2', 'TAEEM_LKRMRSM_2', 'TTMAM_DAVECOMA_2', 'TTFYEMM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGDEMB_2', 'TTMAFYM_2', 'TTFYM_TFYGD_2', 'TMRSM_MRSDTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_FLTTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_MASAAEEM_FLT_2', 'TMEGM_MEGAD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMCFYM_TFYC_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAM_2']

Scheduling staff edited 21 August at 04:31

['TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTMAM_SIDAEMM_TEMA_2', 'TAEEM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGCE_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYC_2', 'TDTNM_2', 'TMRSEGM_MRSBEGD_2', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TFORM_FORAMRSM_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TFORMTMAM_FMIA_2', 'TTFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGEYM_TFYA_2', 'TTMAM_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TTFYM_TFYED_2', 'TDTNMTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSAB_2', 'TTFYM_TFYGMAM_DAVE_2', 'TNAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPMRSM_MRSA_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMM_TEMBMEGB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYAEEM_RMD_2', 'TTEMM_MAM_COMA_2', 'TTEMCM_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TANEEM_FLT_2', 'TMEGM_MEGDA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAMFORM_FORB_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2']

Scheduling staff edited 16 September at 09:11

5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538Digital

['TTEMM_TAEEMA_2', 'TAEEMMRSM_MRSD_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGM_MEGB_2', 'TTEMM_2', 'TMEGEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYGMRSM_MRSA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTMAM_OPSTORM_FORA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TDTNMB_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTFYM_TFYFC_2', 'TMRSM_2', 'TMAKM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYATEMM_TEMA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_SIDMASA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_MRSAMEGM_MEGD_2', 'TFORM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGBE_2', 'TTEMFYM_TEMCFYF_2', 'TAEEM_LKRFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_RMDMRSM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMAM_2', 'TMEGM_MEGCA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSDTEMM_TEMC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TNEEMAKM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYD_2', 'TJVTM_2', 'TANEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMAM_DAVE_2']

Scheduling staff edited 18 September at 04:31

['TAETEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTEMM_TEMBTFYM_TFYF_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTEMMAEEM_FLT_2', 'TMEGTEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TAEEM_LKRAKM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_2', 'TAEEM_RMDMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_2', 'TDTNM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_MASAAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TFORM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGEAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TJVTM_2', 'TTFYEMM_TFYFEMB_2', 'TFORM_FORBA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMRSMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_COMFMIA_2', 'TTMAFORM_2', 'TMEGTMAM_MEGASA_2', 'TTEMM_TEMCMAM_DAVE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTMAM_FMIA2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMAKTFYM_2', 'TTFYM_TFYDA_2', 'TJVTMMRSM_MRSA_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_DAVMRSM_2', 'TTFYM_TFYE_2']

Scheduling staff edited 2 October at 04:31

['TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYFFORM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTEMMTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAKM_SIDA_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYCMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYBRSM_MRSD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TMEGM_MEGCE_2', 'TMEGMAEEM_FLT_2', 'TDTNMEGM_2', 'TTMAM_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSDMASA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TAEEM_RMDMRSM_MRSB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMAKM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGAD_2', 'TTMAM_FMIAFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_DAVEEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TAEEM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMRSM_MRSBAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYDTNM_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TMRSM_MRSAAEEM_SYS_2', 'TJVTM_2', 'TNEETFYM_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYEC_2']

Scheduling staff edited 5 October at 10:30

Information Y2, Master Thesis - Master Year 2 Information, Master Thesis. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/4997230912

Scheduling staff edited 9 October at 04:31

['TFORM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_TFYC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_2', 'TTMAM_FMIOPSA_2', 'TTFYM_TFYDMAKM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMEGM_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_LKRTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYAD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAJVTM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMAKM_2', 'TTEMM_TEMAB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORBTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTEMFYM_TEMBFYA_2', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TANEEM_2', 'TAEEM_RMDTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYGMRSM_2', 'TFORM_2', 'TDTNTFYM_2', 'TTFYM_TFYEFORM_FORB_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_SYSLKR_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYCTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_2']

Scheduling staff edited 14 October at 04:31

['TTFYM_TFYC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMAKMNEEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_COMOPSA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMAC_2', 'TTFYEMM_TFYGEMB_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYBMAM_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGAE_2', 'TMEGMAEEM_LKR_2', 'TMRSEGM_MRSEGD_2', 'TFORM_FORAMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYDF_2', 'TJVTM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTEMM_TEMTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_SIDAOPST_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMRSM_2', 'TFORMMRSM_MRSB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYEMM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTEMMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_LKRRMD_2', 'TTMAM_OPSTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TAEEM_RMDJVTM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_DAVE_2']

Scheduling staff edited 16 October at 04:31

['TNEEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_COMAMAKM_2', 'TAEEM_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPMASA_2', 'TTFYEMM_TFYEEMC_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TAEEM_FLTMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGETFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_LKRRMD_2', 'TMEGM_MEGDTMAM_OPST_2', 'TMEGRSM_MEGRSB_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYFMEGM_MEGD_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_OPSTMEGM_MEGE_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDFYM_TFYA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSAEEM_SYS_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_SYSAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTEMAM_2', 'TFORMTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_RMDEGM_MEGB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_DAVETFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYF_2']

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 29 May at 16:14

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TJVTMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGDFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSEGM_MRSB_2', 'TAEEM_RMDEGD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TFORAEEM_2', 'TAEEM_2', 'TMEGMTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSD_2']

 
May 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 29 May at 14:23

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TJVTMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGDFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSEGM_MRSB_2', 'TAEEM_RMDEGD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TFORAEEM_2', 'TAEEM_2', 'TMEGMTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSD_2']

 
April 2017
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 28 April 2017

Masterinfo åk1/Masterinfo first year

Scheduling staff edited 29 May at 12:50

['TFORM_FORATFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYMAM_SIDA_1', 'TMRSMTFYM_TFYD_1', 'TTEMM_TEMAM_COMA_1', 'TTEMFYM_1', 'TTMAM_OPSA_1', 'TTFYM_TFYEMM_TEMC_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TTMAKM_FMIA_1', 'TFORM_FORMRSM_MRSB_1', 'TNEETMAM_1', 'TTMAM_COMOPSA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TTMAMFORM_FORA_1', 'TTEMM_TEMB_1', 'TTMAM_MASA_1', 'TMRSM_MRSD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TTMAM_SIDA_1', 'TMRSM_MRSAMRSM_MRSA_1', 'TTFYM_TFYE_1', 'TAEEM_SYS_1', 'TDTNAEEM_1', 'TMAKNEEM_1', 'TTFYM_TFYEDTNM_1', 'TTEMM_TEMB1', 'TAEEM_FLT_1', 'TTEMM_TEMCA_1', 'TTFYM_TFYORM_FORB_1', 'TAEEM_SYSMRSM_1', 'TTFYFORM_1', 'TMRSM_MRSBTMAM_FMIA_1', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TAEEM_RMDLKR_1', 'TFORM_1', 'TAEEMTFYM_TFYA_1']

 
Scheduling staff created event 28 April 2017
Scheduling staff edited 29 May at 12:29

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSMAEEM_RMD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMFYM_TEMAFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSDAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_MASCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSBMAM_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTFYM_TFYCB_2', 'TFORM_2', 'TAEEMMRSM_MRSD_2']

 
September 2016
Scheduling staff created event 8 February 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 22 September 2016

Masterinfo åk2exjobb/master thesis

Scheduling staff edited 29 May at 11:02

F25dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538

['TTMAM_MASAFYM_2', 'TTFYM_TFYEC_2', 'TMAKITMM_2', 'TTFYM_TFYMAM_COMA_2', 'TNEETMAM_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTMAM_COMAMAM_OPSA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYCA_2', 'TDTNM_2', 'TTMAM_OPSATFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TITMNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAM_FMIMASA_2', 'TTFYM_TFYDMAKM_2']

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
September 2015
Scheduling staff created event 17 March 2015

changed the permissions 28 March 2015

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Scheduling staff edited 4 September 2015

Master information åk1

 
December 2014
Scheduling staff created event 17 December 2014
Scheduling staff edited 17 December 2014

Kårens dag i Nymble sammarbete med ISO och Student Activity Fair

 
Feedback News