News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Administrator Kenneth Carlsson posted 15 January at 13:38
 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
 
Scheduling staff created event 28 November at 03:39
Scheduling staff edited 13 December at 03:36

['CMATD_SUE_3', 'CMATD_SUT_3ENMI_3', 'CBIOT_2', 'CENMI_KEMMHI_3', 'CMATD_MMPRM_3', 'CENMI_MES_3', 'CENMI_SENS_32', 'TIKED_3', 'CMATD_2', 'CMATD_INEMMM_3', 'CMATD_NTE_3', 'CENMI_ELPMATD_MRS_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMATD_NEE_3', 'CENMI_2', 'CENMIITH_3', 'CENMI_1HSS_3', 'TIKED_12', 'TIKED_3', 'TIKED_2CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CMATD_PRMNTE_3', 'CENMI_SUENS_3', 'CBIOT_3', 'CBIOT_2', 'CBIOMATD_SUT_13', 'CTKEM_12', 'CTKEM_2', 'CTKEMENMI_RENE_3', 'CENMI_SUTELP_3', 'CENMI_ITHMATD_INE_3', 'CENMI_HSSSUT_3', 'CMATD_MRS_31', 'CMATD_TEMB_3', 'CMATTIKED_31', 'CMATD_2ENMI_1', 'CMATD_1', 'CMATD_TMV_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHISUE_3', 'CBIOT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_KEM_3', 'CTKEM_3', 'CMATD_TMV_3']

Scheduling staff edited 17 December at 03:36

['CENMIMATD_TMV_3', 'CBIOTMATD_2', 'CENMI_MHI_3', 'CMATD_PRMTEMB_3', 'CENMITKEM_2', 'TIKEDCBIOT_3', 'CMATD_2ENMI_MHI_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_SUT_3', 'CMATD_MRS_3', 'CENMI_MES_3', 'CMATD_NEETIKED_3', 'CENMI_ITH_3', 'CENMI_HSS_3', 'TIKED_2', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1TKEM_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMATD_INTE_3', 'CENMI_SENS_3', 'CMATD_SUT_3BIOT_1', 'CTKEM_1', 'CTKEMBIOT_2', 'CENMI_RENE_3MATD_1', 'CENMI_ELPSMCS_3', 'CMATD_INEPRM_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CMATDENMI_2', 'CENMI_1', 'CMATD_NTEMB_3', 'TIKED_12', 'CENMI_1KEM_3', 'CMATD_SUNEE_3', 'CBIOT_3TIKED_1', 'CENMI_SUET_3', 'CENMI_SMCSMATD_3', 'CENMI_KEMELP_3', 'CTKEM_3', 'CMATD_TMVMATD_SUE_3', 'CENMI_SENS_3']

 
September 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 25 September at 11:33

46614e9e-c53b-495f-94c2-cf71e934f5518af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

 
Administrator Annelie Fredriksson posted 10 September at 14:29
 
August 2019
Scheduling staff created event 21 August at 09:02
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 August at 08:54

3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 4df10630-351f-4839-9332-521a3becf191, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, c32316c9-4952-4ed7-afef-d3ba06365ac3, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 8 August at 11:22

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcf8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 8 August at 11:22

TiOnsdag 34 september 2019 kl 1209:00 - 130:00

46614e9e-c53b-495f-94c2-cf71e934f551eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8ab

 
Feedback News