Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Administratör Annelie Fredriksson skrev inlägget 5 mars 13:04
 
Administratör Annelie Fredriksson skrev inlägget 5 mars 13:02
 
Januari 2019
Administratör Annelie Fredriksson skrev inlägget 23 januari 10:04
 
November 2018
Administratör Annelie Fredriksson skrev inlägget 21 november 10:52
kommenterade 21 november 11:34

Några frågor. 
Hur kommer det sig att jag får vissa mejl från KTH men inte alla?
Varför har problemet uppstått?
Hur avskaffar jag vidarebefodran? Jag har använt mig av det sen 2013 och hittar inte inställningen i outlook.
Mvh. Wilhelm.

Administratör kommenterade 21 november 13:29

Denna info är vad vi har fått från IT- support och kan inte förklara mer ingående än detta. Vissa fungerar mejlen för, andra inte. Vi har sett att en del av mejlen vi skickar hamnar i era skräppostlådor, en del försvinner helt, medan andra kan komma fram. Det kan hända samma person som det har fungerat för tidigare.

Vidarebefodran görs i din personliga meny på KTHs hemsida. Logga in på din sida, klicka på ditt namn i översta menyraden så kommer alternativet Vidarebefordran av e-post upp. 

Administratör Annelie Fredriksson korrigerade 21 november 13:46

Uppdaterad: Problem med e-post som skickas till live, hotmail,outlook.com eller Gmail

Publicerad 2018-01-19

E-post kommer inte alltid fram till postlådor hos Microsofts eller Googles e-posttjänster

System/Tjänst: E-postleverans till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller gmail.  

Driftsstörning: Vissa mail som skickas via KTH kommer inte fram till mottagare på ovanstående e-posttjänster.

Ett antal mail gällande salsplacering har visat sig inte komma fram till Gmail då studenter har vidarebefordran av e-post.

Status: Felet ligger inte på KTH:s sida och KTH kan inte påverka detta. De mail som inte kommer fram har lämnat KTH på korrekt sätt och mottagits av mottagande server. Detta gäller både e-post som vidarebefodrats eller skickas direkt till ovanstående e-posttjänster. Om e-posten vidarbefordras via KTH:s system kan avsändande eller mottagande system vara konfigurerarat för att eposten inte ska levereras via tredje part, detta är nu så vanligt att det är standard för de flesta e-post tjänster.

Vem påverkas: Studenter och övriga som har vidarebefordran på sin KTH mail till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller Gmail. Anställda påverkas inte eftersom det inte är tillåtet med vidarebefordran av e-post som anställd.

Hur driftstörningen påverkar dig: E-post skickade via KTH till någon av dessa webbmail-tjänster kommer inte in i mottagarens brevlåda.

Workaround:

Eftersom KTH bara är mellanhand då man har vidarebefordran av sin e-post kan KTH inte garantera att sändande och mottagande e-postsystem har inställningar som tillåter detta utan att skapa problem med e-postleveransen.


* Ta bort vidarebefordran av e-post och läs din e-post via din personliga meny på KTH:s mail webmail.kth.sehemsida. Logga in på din sida, klicka på ditt namn i översta menyraden så kommer alternativet Vidarebefordran av e-post upp. 

Administratör Annelie Fredriksson korrigerade 21 november 13:49

Uppdaterad: Problem med e-post som skickas till live, hotmail,outlook.com eller Gmail

Publicerad 2018-01-19

E-post kommer inte alltid fram till postlådor hos Microsofts eller Googles e-posttjänster, vilket till exempel drabbar studenter som ska skriva tenta.

System/Tjänst:  E-postleverans till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller gmail.  

Driftsstörning: Vissa mail som skickas via KTH kommer inte fram till mottagare på ovanstående e-posttjänster.

Ett antal mail gällande salsplacering har visat sig inte komma fram till Gmail då studenter har vidarebefordran av e-post.

Status: Felet ligger inte på KTH:s sida och KTH kan inte påverka detta. De mail som inte kommer fram har lämnat KTH på korrekt sätt och mottagits av mottagande server. Detta gäller både e-post som vidarebefodrats eller skickas direkt till ovanstående e-posttjänster. Om e-posten vidarbefordras via KTH:s system kan avsändande eller mottagande system vara konfigurerarat för att eposten inte ska levereras via tredje part, detta är nu så vanligt att det är standard för de flesta e-post tjänster.

Vem påverkas: Studenter och övriga som har vidarebefordran på sin KTH mail till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller Gmail. Anställda påverkas inte eftersom det inte är tillåtet med vidarebefordran av e-post som anställd.

Hur driftstörningen påverkar dig: E-post skickade via KTH till någon av dessa webbmail-tjänster kommer inte in i mottagarens brevlåda.

Workaround:

Eftersom KTH bara är mellanhand då man har vidarebefordran av sin e-post kan KTH inte garantera att sändande och mottagande e-postsystem har inställningar som tillåter detta utan att skapa problem med e-postleveransen.


* Ta bort vidarebefordran av e-post och läs din e-post via din personliga meny på KTHs hemsida. Logga in på din sida, klicka på ditt namn i översta menyraden så kommer alternativet Vidarebefordran av e-post upp.

 
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:23
 
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:23
 
Oktober 2018
Administratör Annelie Fredriksson skrev inlägget 29 oktober 13:32
 
September 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 28 september 10:40
 
Augusti 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 20 augusti 2018
 
Feedback Nyheter