Show version

Version created by Mikael Eriksson 2016-04-08 17:03

Show next >
Compare next >

Inför mastervalet

När och hur görs mastervalet?

Du som går i årskurs 3 ska välja masterprogram till årskurs 4 och 5. Du börjar på masterprogrammet hösten 2016 och valet ska göras via antagning.se under tiden 1–15 maj. I slutet av juli kommer ett antagningsbesked att skickas till dig.

Det är viktigt att du redan tidigt funderar över vad du vill välja. För vissa masterprogram måste du nämligen välja speciella kurser i årskurs 3 för att bli behörig.

Om du vill välja ett masterprogram som inte leder till civilingenjörsexamen (vid KTH eller annat universitet) har du ingen förtur utan du måste ansöka till programmet som en extern sökande. Ansökan sker inte heller den 1-15 maj utan mycket tidigare, sista ansökningsdatum är den 15/1 på KTH, och du måste ha en kandidatexamen för att bli antagen.

Vilka är behörighetskraven?

Generellt behörighetskrav för masterprogram är kandidatexamen (de tre första åren inom civilingenjörs­utbildning) inom lämpligt område. För studenter på civilingenjörsprogram finns särskilda behörighetskrav – 150 hp från årskurs 1, 2 och 3 varav 110 hp från årskurs 1+2 samt avslutat kandidatexamensarbete. Därutöver kan det finnas kurskrav för att kunna bli behörig för ett specifikt masterprogram, se rubrik nedan "Vilket masterprogram kan jag välja"

Var får jag information om masterprogrammen?

 • Mastermässan i oktober där du träffar representanter från KTH:s masterprogram 
 • Första prosamseminariet i årskurs 2 och 3 
 • Under en session i prosam i april. Alla valbara masterprogram presenteras då.
 • På denna sida, se rubrik nedan "Vilket masterprogram kan jag välja". I Kurs och programkatalogen hittar du utbildningsplaner och kurslistor. Observera att länkarna till kth.se/utbildning har externa studenter som målgrupp och som ska attrahera denna målgrupp att läsa vid KTH. Texterna uppdateras i början av november varje år

 Vilken examen får jag?

Du måste följa något av masterprogrammen som listas nedan för att kunna få civilingenjörsexamen, och för vissa masterprogram måste du göra särskilda val inom programmet för att uppfylla civilingenjörskraven.

Om du uppfyller examensfordringarna för ditt civilingenjörsprogram och ett masterprogram som är mappat till datateknik (enligt listan nedan) så uppfyller du kraven för civilingenjörsexamen och dessutom en masterexamen samt en kandidatexamen. 

Om du uppfyller examensfordringarna för ett masterprogram vars inriktning ligger vid sidan av datateknik (ej är med i listan nedan) kommer du inte att få en civilingenjörsexamen utan enbart en masterexamen + kandidatexamen.

Kommer jag in på det masterprogram jag vill gå?

Det finns inga platsbegränsningar om du väljer något av programmen listningen nedan, så om behörighetsvillkoren är uppfyllda får du gå masterprogrammet.

Vilka masterprogram kan jag välja?

Varje skola gör inför varje läsår en bedömning av vilka masterprogram/spår som kan leda till civilingenjörsexamen på de program som skolan ger. För studenter på Civilingenjörsprogrammet i datateknik 300hp som väljer masterprogram med start höstterminen 2016 kan följande masterprogram leda till en civilingenjörsexamen.

Datalogi* TCSCM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Inga kurskrav för antagning.
Spåren Dataanalys, Kognitiva system och Vetenskapliga beräkningar har kursen SF1626 Flervariabelanalys som förkunskapskrav.
 

Maskininlärning* TMAIM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • SF1626 Flervariabelanalys
   

Interaktiv medieteknik* TIMTM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Inga kurskrav för antagning.
Spåren Teknik för Sociala Medier, Ljud och Musik och Bild- och Videoteknik har kursen SF1626 Flervariabelanalys som förkunskapskrav
 

Nätverkstjänster och system - TNSSM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • SF1626 Flervariabelanalys
   

Systemteknik och robotik TSCRM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • SF1626 Flervariabelanalys
 • SF1634 Differentialekvationer II
 • EL1110 Reglerteknik (kan läsas under första terminen på programmet)
   

Trådlösa system TTLSM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • SF1626 Flervariabelanalys
 • EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
 • EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system
   

Kommunikationssystem TCOMM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • IK1550 Internetworking
   

Inbyggda system TEBSM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp (kan läsas under programmets gång)
 • SF1626 Flervariabelanalys  för spåren Inbyggda plattformar och Inbyggd styr- och reglerteknik
 • IE1204/IE1205 Digital Design för spåret Inbyggda plattformar
   

Programvaruteknik för distribuerade system TSEDM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Inga kurskrav för antagning.
 

Industriell ekonomi TINEM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • ME1003 Industriell ekonomi gk
 • ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
 • ME2015  Projektledning: Ledning och styrning av projekt
   

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik TTMAM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • SF1634 Differentialekvationer II 9hp
 • SF1626 Flervariabelanalys
   

Medicinsk teknik TMLEM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Kurskrav för antagning:

 • MF1035 Elektroteknik media på 6 hp
 • SK180N Inledande modern fysik 9 hp
   

ICT Innovation TIVNM

Om programmet i kurs och programkatalogen

Om programmet på kth.se/utbildning

Inga kurskrav för antagning

* ges på KTH CSC, Skolan för Datavetenskap och kommunikation
Masterprogram som du inte längre kan söka till: Medieteknik, TMETM* och Människa-datorinteraktion, THCIM*

Feedback News