Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 8 Show in My Schedule
Thu 20 feb 10:00-16:00 Övrigt
Övrigt Note: Elektro Arbetsmarknadsdag - Lokal/Location: Nymble, KTH Campus
Week 14 Show in My Schedule
Thu 2 apr 15:00-18:00 Evenemang
Evenemang
Location FD5
Note: Öppet hus på fysikinstitutionerna
Week 17 Show in My Schedule
Wed 22 apr 12:00-13:00 Övrigt
Övrigt
Location D3, Ljusgård, D
Note: Kursvälsmässa
Wed 22 apr 13:00-17:00 Information
Information
Location D3
Note: Information om masterprogram
Feedback News