Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Wed 1 sep 15:00-16:00 Information
Information
Location: E3
Note: SVL-info
Week 36 Show in My Schedule
Fri 10 sep 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: D32, D34, D35
Week 37 Show in My Schedule
Fri 17 sep 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: D33, D34, D35
Week 38 Show in My Schedule
Mon 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location: Alfvénsalen
Note: Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Fri 24 sep 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: D33, D34, D35
Week 39 Show in My Schedule
Fri 1 oct 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: D33, D34, D35
Week 40 Show in My Schedule
Tue 5 oct 12:00-13:00 Information
Information
Location: Digital
Note: Information om utbytesstudier
Fri 8 oct 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: D33, D34, D35
Week 41 Show in My Schedule
Fri 15 oct 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: D33, D34, D35
Fri 15 oct 13:00-15:00 Information
Information
Location: E3
Note: Ang villkorligt valfria kurser
Feedback News