Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Mon 24 aug 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location: D2
Note: Introduktion till elkretsanalys
Tue 25 aug 15:00-16:00 Information
Information
Location: V1
Note: SVL-Info
Week 36 Show in My Schedule
Tue 1 sep 15:00-17:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: L42, L43, L44
Week 37 Show in My Schedule
Tue 8 sep 15:00-17:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: L42, L43, L44
Week 38 Show in My Schedule
Mon 14 sep 10:00-11:00 Föreläsning
Lecture
Location: Digital
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/62726783922
Mon 14 sep 15:00-17:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: L42, L43, L44
Week 39 Show in My Schedule
Fri 25 sep 15:00-17:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: V01, V11, V21
Week 40 Show in My Schedule
Mon 28 sep 12:00-13:00 Information
Information
Location: U21
Note: Info om utbytesstudier
Fri 2 oct 10:00-12:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location: B22, B23, B24
Week 41 Show in My Schedule
Wed 7 oct 12:00-13:00 Information
Information
Location: Q31, Q33
Note: Kursvalsmässa
Wed 7 oct 13:00-16:00 Information
Information
Location: Q34
Note: Info om Kurser
Week 48 Show in My Schedule
Tue 24 nov 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location: D3
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News