News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 29 May at 19:26
Administrator Anneli Åkesson edited 10 September at 14:35

Information om villkorligt valfria kurser

Scheduling staff edited 11 September at 08:59

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'COPENBIOT_1', 'CFATETIKED_1', 'CINEKSAMH_1', 'ARKITCINEK_1', 'CSAMHELTE_1', 'TIKEDFOFK_1', 'CBIOTMATD_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CMATDTFAFK_1', 'CELTETKEM_1', 'TCFAFKTE_1']

Scheduling staff edited 4 September at 13:29

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030eDigital

['ARKITCOPEN_1', 'CBIOTELTE_1', 'TIKEDCBIOT_1', 'CSAMH_1', 'CINEKFATE_1', 'CELTETFAFK_1', 'TFOFKIKED_1', 'CMATD_1', 'COPENTKEM_1', 'TFAFCINEK_1', 'CTKEMARKIT_1', 'CFATETFOFK_1']

Scheduling staff edited 7 September at 10:20

Digital4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e

Scheduling staff edited 11 September at 04:30

['COPEN_1', 'CELTETFAFK_1', 'CBIOTMATD_1', 'CSAMHTIKED_1', 'CFATEARKIT_1', 'TFAOFK_1', 'TIKEDCELTE_1', 'CMFATDE_1', 'CTKEM_1', 'CINEKOPEN_1', 'ARKICBIOT_1', 'TFOFKCINEK_1', 'CSAMH_1']

Scheduling staff edited 5 hours ago

['CINEK_1', 'TFAFK_1', 'CMATD_1', 'TIKED_1', 'ARKITCSAMH_1', 'TFOFKCTKEM_1', 'CELTE_1', 'CFATEARKIT_1', 'CTIKEMD_1', 'COPENTFOFK_1', 'CBIOTFATE_1', 'CINEKBIOT_1', 'CSAMHOPEN_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:52
Anneli Åkesson removed his/her comment
Administrator Anneli Åkesson edited 4 September at 13:35

Sal V01 och V21 Elkretsanalys¶

Sal V11 Envariabelanalys¶

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:52
Anneli Åkesson removed his/her comment
Administrator Anneli Åkesson edited 4 September at 13:34

Sal L42 och L44 Elkretsanalys¶

Sal L43 Envariabelanalys¶

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:44
Anneli Åkesson removed his/her comment
Administrator Anneli Åkesson edited 4 September at 13:34

Sal L42 och L44 Elkretsanalys¶

Sal L43 Envariabelanalys¶ 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:40
Scheduling staff edited 25 August at 09:05

5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363abDigital

SVL-Info - https://kth-se.zoom.us/j/7745017753

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:59
Scheduling staff edited 14 August at 11:01

MånOnsdag 246 augusti 2020 kl 157:00 - 179:00

fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e37421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Introduktion till elkretsanalysProgrammeringskväll

Scheduling staff edited 14 August at 13:21

OnTisdag 26 augusti1 september 2020 kl 17:00 - 19:00

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044

Scheduling staff edited 17 August at 06:51

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e59310443a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6

Scheduling staff edited 17 August at 10:32

3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:52
Scheduling staff edited 14 August at 06:51

Fredag 2 oktober 2020 kl 108:00 - 120:00

Administrator Anneli Åkesson edited 4 September at 13:33

B22 och B24 Elkretsanalys¶

B23 Envariabelanalys¶

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['COPEN_1', 'CINEKBIOT_1', 'TIKED_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMELTE_1', 'CMATD_1', 'CELTEOPEN_1', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:21

Måndag 14 september 2020 kl 10:00 - 121:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['CBIOTOPEN_1', 'TIKEDCELTE_1', 'CINEKBIOT_1', 'CELTEMATD_1', 'CMATDTKEM_1', 'COPENINEK_1', 'CTIKEMD_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['COPENINEK_1', 'CELTE_1', 'CBIOTTIKED_1', 'CMATDOPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CINEK_1', 'TIKEMATD_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/62726783922

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CINEK_1', 'CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATD_1', 'COPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CMATDINEK_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATDCBIOT_1', 'COPEN_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMTIKED_1', 'CMATD_1', 'CINEKTKEM_1']

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:19
 
Feedback News