News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 15 October at 15:15
Scheduling staff edited 16 October at 07:15

Information om utbytesstudier

[u'CELTE_23', u'CELTE_12']

 
August 2019
Scheduling staff created event 29 August at 09:00
 
Scheduling staff created event 14 August at 11:04
 
Scheduling staff created event 11 June at 14:42
Scheduling staff edited 12 August at 07:03

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

Scheduling staff edited 12 August at 07:23

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c863b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June at 04:31
Scheduling staff edited 26 June at 09:57

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:12
Scheduling staff edited 26 June at 09:56

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:28
Scheduling staff edited 26 June at 09:47

Festa smartHitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:47
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:47
 
Scheduling staff created event 11 June at 14:48
Scheduling staff edited 12 June at 05:09

Kårens dag & Campus mässan

 
Feedback News