Särskild behörighet på mappade masterprogram

Särskild behörighet samt programansvarigs rekommenderade kurser på mappade masterprogram

Du som är student på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik kommer under tredje året att få välja ett av nedan mappade masterprogram. Att ett masterprogram är mappat betyder att studenten efter slutfört program kan ansöka om en civilingenjörsexamen i elektroteknik samt att studerande har platsgaranti till de masterprogram som ingår i aktuell utbildningsplan under förutsättning att de uppfyller behörighetskraven (KTHs lokala Antagningsordning).

De olika masterprogrammen har olika krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten för respektive masterprogram framgår av utbildningsplanen. För en del program är de obligatoriska kurserna som ges åk 1-3 tillräckliga för att uppfylla den särskilda behörigheten, men för att bli behörig till andra program måste särsilda kurser väljas, och dessa kurser listas nedan.

Programansvarig för respektive masterprogram kan också rekommendera kurser. Rekommenderade kurser kan vara kurser som kommer att underlätta studierna men det kan också vara kurser som kan krävas för vissa spår inom masterprogrammet.

Tänk på att kurser inom ett masterprogram kan ha krav på särskild behörighet, vilket kan betyda att du kan bli nekad att läsa en kurs för att du saknar rätt förkunskaper.

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Programansvarigs rekommenderade kurser

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1691 Komplex analys

SI1200 Fysikens matematiska metoder 

Elkraftteknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 – 3

Programansvarigs rekommenderade kurser

SK1119 Termodynamik och statistisk fysik

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

Inbyggda system

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Programansvarigs rekommenderade kurser för spår "Embedded Electronics":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

Programansvarigs rekommenderade kurser för spår "Embedded Platforms":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

DD1320 Tillämpad datalogi

SF1861 Optimeringslära

Programansvarigs rekommenderade kurser för spår "Embedded Software":

SF1662 Diskret matematik/SF1679 Diskret matematik

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1347 Projektuppgift i datalogi

DD1320 Tillämpad datalogi

SF1861 Optimeringslära

Programansvarigs rekommenderade kurser för spår "Embedded Control":

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

SF1861 Optimeringslära

Medicinisk teknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Nanoteknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Programansvarigs rekommenderade kurser

SK1119 Termodynamik och statistisk fysik

IH1611 Halvledarkomponenter

SH1012 Modern fysik

Systemteknik och robotik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Programansvarigs rekommenderade kurser

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

SF1691 Komplex analys

Teknisk fysik

Två fysikkurser utöver de obligatoriska kurserna från åk 1-3:

SK1119 Termodynamik och statistisk fysik

SH1012 Modern fysik

Programansvarigs rekommenderade kurser

Starkt rekommenderad kurs för spåren Teoretisk fysik, Subatomär och astrofysik, Kvantteknologi och Optik&fotonik

(utan denna kurs, blir det mycket svårt att få schemat på dessa spår att gå ihop):

SI1155 Teoretisk fysik

Information och nätverksteknologi

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Programansvarigs rekommenderade kurser

DD1320 Tillämpad datalogi

EP1100 Datakommunikation och datornät

SF1691 Komplex Analys

SF1662 Diskret matematik/SF1679 Diskret matematik

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

SF1662 Diskret matematik/SF1679 Diskret matematik

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

Maskininlärning

En kurs utöver de obligatoriska kurserna på CELTE:

DD1320 Tillämpad datalogi

Programansvarigs rekommenderade kurser

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

Innovativ energiteknik (spår: smarta elektriska nätverk och system, SENS)

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Listan uppdaterad 2020-10-15

Feedback News