Behörighetskrav på respektive masterprogram

Behörighetskrav samt rekommenderade förkunskaper på respektive masterprogram

Du som är inskriven på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik kommer under tredje året att få välja ett av nedan masterprogram.

De olika masterprogrammen har olika förkunskapskrav. För vissa program finns det obligatoriska kurser som du måste läsa för att kunna bli antagen. Det kan vara kurser som du behöver välja som en valfri kurs på CELTE, de är alltså inte obligatoriska under dina första tre år.

Det finns också rekommenderade kurser – vilket är kurser som kan krävas för vissa spår eller fördjupningar inom masterprogrammet. Det kan också vara kurser som kommer att underlätta studierna.

Tänk på att även kurser inom programmet har förkunskapskrav, vilket kan betyda att du kan bli nekad att läsa en kurs för att du saknar rätt förkunskaper.

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik

Särskild behörighet: Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1691 Komplex analys

Elkraftteknik

Rekommenderade kurser:

SK1119 Termodynamik och statistisk fysik

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

Inbyggda system

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Electronics":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Platforms":

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

DD1320 Tillämpad datalogi

SF1861 Optimeringslära

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Software":

SF1662 Diskret matematik/SF1679 Diskret matematik

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1347 Projektuppgift i datalogi

DD1320 Tillämpad datalogi

SF1861 Optimeringslära

Rekommenderade kurser för spår "Embedded Control":

EP1100 Datakommunikation och datornät

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

DD1347 Projektuppgift i datalogi

SF1861 Optimeringslära

Medicinisk teknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Nanoteknik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3 

Rekommenderade kurser:

SK1119 Termodynamik och statistisk fysik

IH1611 Halvledarkomponenter

SH1012 Modern fysik

Systemteknik och robotik

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

SF1647 Numeriska metoder, grundkurs

SF1861 Optimeringslära

SF1691 Komplex analys

Teknisk fysik

Två fysikkurser utöver de obligatoriska kurserna från åk 1-3:

SK1119 Termodynamik och statistisk fysik

SH1012 Modern fysik

Starkt rekommenderad kurs för spåren Teoretisk fysik, Subatomär och astrofysik, Kvantteknologi och Optik&fotonik

(utan denna kurs, blir det mycket svårt att få schemat på dessa spår att gå ihop):

SI1155 Teoretisk fysik

Information och nätverksteknologi

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Rekommenderade kurser:

DD1320 Tillämpad datalogi

EP1100 Datakommunikation och datornät

SF1662 Diskret matematik/SF1679 Diskret matematik

EI1222 Teoretisk elektroteknik E, påbyggnadskurs

Maskininlärning (gäller för samtliga studenter på CELTE)

Rekommenderade kurser

DD1320 Tillämpad datalogi

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++

Innovativ energiteknik (spår: smarta elektriska nätverk och system)

Inga krav utöver de obligatoriska kurserna från år 1 - 3

Observera att undervisningen under årkurs 4 och 5 i de flesta fall är helt och hållet på engelska.

Listan uppdaterad 2019-12-11

Feedback News