Studievägledning

Vänd dig till studievägledaren om du vill ha vägledningssamtal eller diskutera din studiesituation.

Studievägledaren följer upp ditt studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser dels vid olika val som görs under utbildningens gång. 

Bokade samtal

Du bokar enklast tid via https://www.vyte.in/eecs-svl-celte

Samtalen kan till exempel handla om:

  • Allmänt om studiesituationen
  • Planering inför kommande termin/er. 
  • Studievanor och studieteknik
  • Studieplanering, individuell studieplan på kandidatnivå
  • Motivation
  • Identifiering av behov, intressen, förutsättningar och mål
  • kursval och val av masterprogram
  • Studieuppehåll / studieavbrott på kandidatnivå
  • Återvändo till studierna efter studieuppehåll 
  • Utbildningens innehåll

Vanligast är att samtalet tar cirka 35 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid. Studievägledare har tystnadsplikt i frågor som rör enskilda studenter.

Individuell studieplan

Om du vill ha hjälp med att sätt upp mål för nästkommande termin eller startade 2017 eller tidigare och behöver nya kursval är du välkommen att göra en individuell studieplan tillsammans med studievägledare. 

Här finns mall Individuell Studieplan HT.docx

I början av varje termin och innan val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledningen. Gör därför din bokning i god tid.

Kontakt och samtalsbokning

Studievägledare för Elektroteknik 300 hp är Anneli Åkesson.
Telefon: 08-790 63 80
E-post svl-celte@kth.se

Länk för tidsbokning https://www.vyte.in/eecs-svl-celte

Feedback News