Studievägledning

Vänd dig till studievägledaren om du vill ha vägledningssamtal eller diskutera din studiesituation.

Studievägledaren följer upp ditt studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser dels vid olika val som görs under utbildningens gång. Det är även hit du vänder dig till om du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier.

Bokade samtal

Du bokar enklast tid via telefon, e-post eller under drop-intiden.

Samtalen kan till exempel handla om:

 • Allmänt om studiesituationen
 • Studievanor och studieteknik
 • Studieplanering, individuell studieplan på kandidatnivå
 • Motivation
 • Identifiering av behov, intressen, förutsättningar och mål
 • kursval och val av masterprogram
 • Studieuppehåll / studieavbrott på kandidatnivå
 • Återvändo till studierna efter studieuppehåll eller utbytesstudier
 • Utbildningens innehåll
 • Ansökan om tillgodoräknande av kurs inom kandidatblocket.

Vanligast är att samtalet tar cirka 45 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid. Studievägledare har tystnadsplikt i frågor som rör enskilda studenter.

Drop-in

Drop-in-tider för CELTE-studenter som behöver studievägledning. Obs! Inför läsårsstarten kommer drop-in tiderna att vara utökade. 

Drop-in med start från och med tisdag 27 augusti:

 • Tisdagar kl.12.30-14.30
 • Torsdagar kl.12.30-14.30

Under drop-in tiden är du välkommen att ställa korta enklare frågor, eller boka tid för enskilt samtal.

I början av varje termin och innan val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledningen. Gör därför din bokning i god tid.

Kontakt och samtalsbokning

Studievägledare för Elektroteknik 300 hp är Anneli Åkesson.
Telefon: 08-790 63 80
E-post svl-celte@kth.se

Glöm inte att ange personnummer i dina mail till studievägledningen.

Feedback News