Degree Programme in Information and Communication Technology

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till civilingenjörsutbildningen i informationsteknik!

Här finns programrelaterad information för dig som student.

Informationsteknik är ett modernt datatekniskt program utformat efter internationella riktlinjer i ACM/IEEE curriculum recommendations. Som student på programmet får du en bred systemorienterad utbildning som täcker in de teknikområden som IT-system bygger på: elektronik, datorteknik, nätverk, programmering, matematik. Som en röd tråd genom utbildningen kommer du att tillämpa dina kunskaper i olika projekt.

Feedback News