Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 34 Show in My Schedule
Mon 19 aug 16:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E36
Note: Workshop
Mon 19 aug 17:00-21:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Osatt
Note: Särskillt tillstånd
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Thu 22 aug 16:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E32
Note: Räknestuga
Fri 23 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location V3
Note: Studieteknik
Fri 23 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location V3
Note: Lärarnas Riksförbund
Fri 23 aug 13:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location E33
Note: Studiosocial informerar
Fri 23 aug 15:00-16:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D3
Note: THS presenterar
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 10:00-12:00 Information
Information
Location U41
Sat 31 aug 15:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D2
Note: Redovisning
Week 36 Show in My Schedule
Fri 6 sep 12:00-13:00 Information
Information
Location D3
Week 38 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Thu 19 sep 14:00-18:00 Övrigt
Övrigt Note: Minikonferens CLGYM
Week 41 Show in My Schedule
Mon 7 oct 12:00-13:00 Information
Information
Location Q2
Note: UMK212, Infopass VFU Obligatorisk
Week 48 Show in My Schedule
Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News