Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 42 Show in My Schedule
Wed 16 oct 13:00-15:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location D32, D33
Note: SI i Envariabel
Thu 17 oct 08:00-10:00 Övrigt
Övrigt
Location D32
Note: SI Algebra
Thu 17 oct 13:00-15:00 Supplemental instruction
Supplemental instruction
Location D35
Note: SI perspektiv på matematik
Week 45 Show in My Schedule
Wed 6 nov 12:00-14:00 Information
Information
Location E1
Note: Information om utbytesstudier
Week 48 Show in My Schedule
Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News