Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your programme web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

More information

These pages are directed to the whole programme and positioned after the Calendar in the menu. Only programme level admins can edit the pages.

Page Can read Last changed
Presentationer från informationsmötenStudents2020-10-01
Under din studietidLogged in users2020-05-29
KandidatexamensarbeteLogged in users2020-05-29
MasterprogramEveryone2020-05-20
Val av masterprogram för cvilingenjörsprogram i MaterialdesignEveryone2020-10-12
Hållbar energiteknik – TSUEMEveryone2020-03-22
Industriell ekonomi – TINEMEveryone2020-03-22
Industriell produktion – TPRMMEveryone2020-03-22
Kärnenergiteknik – TNEEMEveryone2020-03-22
Makromolekylära material – TMMMMEveryone2020-03-22
Marina system – TMRSMEveryone2020-03-22
Nanoteknik – TNTEMEveryone2020-03-22
Teknisk materialvetenskap – TTMVMEveryone2020-03-22
Teknisk mekanik – TTEMM spår Hållfasthetsteknik – TEMBEveryone2020-03-22
Anmälan till master inom civilingenjörsprogrammet MaterialdesignEveryone2020-05-05
I slutet av dina studierLogged in users2020-05-29
Öppet hus på institutionerna för CMATD, CITEH, CMAST, CDEPR och CFATE 2020Administrators2020-04-06
ExamensansökanLogged in users2020-05-29
KontaktEveryone2020-05-29

Programmme wiki

Wiki pages are directed to the whole programme and placed under the wiki. All students and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News