Val av masterprogram

Anmälan till masterprogram 

Läs mer om hur och när du gör din anmälan till ett masterprogram på studentwebben, Anmälan till masterprogram för studenter på KTH:s civilingenjörsprogram.

Behörighet

För att bli antagen till ett mastersprogram måste du uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Förutom dessa måste du även uppfylla kraven för uppflyttning till avancerad nivå. Totalt ska minst 150 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen vara slutförda från årskurs 1-3  på ett civilingenjörsprogram på KTH varav minst 110 hp från årskurs 1 – 2. Dessa behörighetskrav ska vara uppfyllda senast i juni för att resultaten ska kunna rapporteras in i Ladok.

Vilka masterprogram kan jag välja?

Som student på civilingenjörsprogrammet i mikroelektronik kommer du att få en civilingenjörsexamen om du följer något av masterprogrammen nedan. Observera att för varje masterprogram finns särskilda behörighetskrav som du måste uppfylla, se sidan "Behörighetskrav på respektive masterprogram" i menyn till vänster

Feedback News