News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 6 November at 13:57
 
October 2019
Scheduling staff created event 3 October at 09:56
Administrator Erika Charpentier edited 22 October at 10:35

Informationsmöte om utbytesstudier

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter!¶

Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 3 och som är intresserade av att åka på utbyte under masterstudierna. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.¶

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin eller ett läsår av utbildningen på ett annat universitet utomlands. Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.¶

Välkomna!¶

Marta Parzonka och Erika Charpentier Internationella koordinatorer¶

Erika Charpentier tagged with utbytesstudier. 22 October at 10:35

 
August 2019
Scheduling staff created event 23 August at 10:22
 
Scheduling staff created event 11 June at 14:28
Administrator Tiina Vinter edited 24 June at 12:18

Föreläsning - Nyantagna HT19

Scheduling staff edited 26 June at 09:47

Festa smartHitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

Scheduling staff edited 15 August at 13:04

Inställd - Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

 
Scheduling staff created event 7 August at 10:11
 
Scheduling staff created event 5 August at 10:10
 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June at 04:31
Scheduling staff edited 26 June at 09:57

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:12
Scheduling staff edited 26 June at 09:57

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:47
Scheduling staff edited 13 June at 10:36

Måndag 5 augusti 2019 kl 15:00 - 21Tisdag 6 augusti 2019 kl 00:00

 
Feedback News