Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Februari 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 7 februari 15:31
Schemahandläggare redigerade 25 februari 09:34

Måndag 81 april 2019 kl 12:00 - 13:00

ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f1087531c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68

Administratör Tiina Vinter redigerade 12 mars 10:10

Hej!¶

Informationsmöte för årskurs 1 om övergång till årskurs 2 samt introduktion till utbytesstudier. Vi kommer prata om skärkilda behörigheter på kurser inför åk 2, när och hur du ska söka kurser inför höstterminen, vilken stöfd du kan få från skolan samt lite inrodukton till möjligheter för utbytesstudier i åk 4-5. ¶

Det är ett viktigt möte för dig inför årskurs 2! Välkommen!¶

Administratör Tiina Vinter redigerade 18 mars 15:05

Hej!

Informationsmöte för årskurs 1 om övergång till årskurs 2 samt introduktion till utbytesstudier. Vi kommer prata om skärskilda behörigheter på kurser inför åk 2, när och hur du ska söka kurser inför höstterminen, vilken stöfd du kan få från skolan samt lite introduktion till möjligheter för utbytesstudier i åk 4-5. 

Det är ett viktigt möte för dig inför årskurs 2! Välkommen!

Eva, Erika och Tiina¶

Administratör Tiina Vinter redigerade igår 17:54

Hej!

Informationsmöte för årskurs 1 om övergång till årskurs 2 samt introduktion till utbytesstudier. Vi kommer prata om särskild behörighet på kurser inför åk 2, när och hur du ska söka kurser inför höstterminen, vilken stöd du kan få från skolan samt lite introduktion till möjligheter för utbytesstudier i åk 4-5. 

Ta med dig lunchen du kan äta på plats!¶

Anmäl dig här senast måndag, den 25 mars, så finns det en smoothie och en halv fralla till dig på mötet:¶

https://doodle.com/poll/5bdsfktkifb32kkd​¶

Det är ett viktigt möte för dig inför årskurs 2! Välkommen!

Eva, Erika och Tiina

 
Januari 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:28
Administratör Josefin Backman redigerade 10 januari 14:06

EvenemangLAVA

Administratör Pia Johansson redigerade 31 januari 14:43

LAVAava – Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag!

Lava – Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag! ¶

Mässan ger dig som student möjlighet att komma i kontakt med totalt 122 företag inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Mässans fokus är att skapa ett forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter.¶

Datum: 14 februari 2019 Tid: 10.00-16.00 Plats: Nymble¶

 
November 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

Föreläsning - Plugga smart nyantagna H18

Administratör Tiina Vinter redigerade 7 september 2018

Plugga smartare!¶

KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.¶

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.¶

Föreläsningen inleds av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova.¶

Administratör Tiina Vinter redigerade 10 september 2018

Föreläsningen inleds av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova:¶

Hur kan du Plugga smart o samtidigt få ett hållbart studentliv?¶

En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda o genomföra dina studier o konkreta råd angående struktur o tidsplanering.¶Plugga smartare!

KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.

Föreläsningen inleds av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova.¶

Schemahandläggare redigerade 4 oktober 08:48

Inspirerande studieteknik

Schemahandläggare redigerade 26 november 08:31

31e731ab-b24565f05-ff185-46b4-b0d3-bd2408563a3e306-a50b-24be99ced05d

Obs! ny sal - Inspirerande studieteknik

Administratör Pia Johansson redigerade 26 november 14:10

Föreläsningen inleds kl. 15:15 av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova:

Hur kan du Plugga smart o samtidigt få ett hållbart studentliv?

En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda o genomföra dina studier o konkreta råd angående struktur o tidsplanering.

Andra delen börjar kl. 16:15 och är en inspirerande föreläsning. 

Plugga smartare!

KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.

 
Oktober 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 17 oktober 07:19
Administratör Erika Charpentier redigerade 17 oktober 10:48

Information om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter! Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 3 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 4. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.¶

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands.Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.¶

Välkomna!¶

Sofia Norlander och Erika CharpentierInternationella koordinatorer¶Erika Charpentier taggade med utbytesstudier och KTH Global. 17 oktober 10:48

 
Augusti 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

Upprop - nyantagna H18

Administratör Tiina Vinter redigerade 10 augusti 2018

Glöm inte ditt giltiga ID-kort!¶

 
Schemahandläggare skapade händelsen 2 augusti 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

THS aktivitet - nyantagna H18

 
Schemahandläggare skapade händelsen 2 augusti 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

THS aktivitet - nyantagna H18

 
Schemahandläggare skapade händelsen 1 augusti 2018
Schemahandläggare redigerade 2 augusti 2018

Onsdag 22 augusti 2018 kl 17:00 - 189:00

Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

THS aktivitet - nyantagna H18

 
Schemahandläggare skapade händelsen 1 augusti 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

THS aktivitet - nyantagna H18

 
Feedback Nyheter