Supplemental Instruction (SI)

På KTH använder vi Supplemental Instruction (SI) med gott resultat, som ett frivilligt komplement till ordinarie undervisning i vissa kurser.

På svenska benämns SI som "samverkans inlärning".

SI tillför inte någon ny ämneskunskap i kursen, utan ska stimulera och underlätta förståelse och bearbetning av kursmaterialet.

SI-ledaren ska få studenterna att själva arbeta med lösningar och söka kunskap i böcker och från föreläsningar och kursmaterial. SI-ledaren stimulerar studenterna att hjälpa varandra genom diskussioner i gruppen utifrån olika frågeställningar och problem ur kursen och den aktuella föreläsningen.

SI-ledaren fungerar som moderator och hjälper till med strukturen och visar på olika lösningsstrategier. Gruppdeltagarna utvecklar tillsammans en bättre och djupare förståelse för sina studier, både genom att de ställer frågor från olika perspektiv såväl som att tillföra och arbeta med olika lösningsförslag på materialet.

SI-ledaren är en äldre student som själv har klarat den aktuella kursen med bra resultat.

Benämns ibland som Workshop i schemat

SI betyder Supplemental Instruction och benämns ibland i schemat som Workshop.

Feedback News