Degree Programme in Engineering Chemistry

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till programwebben för dig som studerar på CTKEM

På den här programwebben får du all viktig information på ett ställe från alla som är involverade i din
utbildning.

Tanken är att vi här kan komma ännu närmare varandra. Med frågor och funderingar där flera kan prata om samma fråga. Ibland kanske vi behöver leta efter svar, men visvarar så sabbt vi kan.

Självklart kan du fortfarande mejla eller ringa oss.

Nya lokaler från och med 190219

Utbildningskansliet har flyttat från Teknikringen 42 och personalen finns numera på två olika platser:

1. Utbildningsexpeditionen (kurs- och omregistrering, försäljning av kursmaterial, hämta ut KS:ar) Teknikringen 28, till höger efter entrén, där det står "Noden" på dörren.

2. Studentstöd och mobilitet (studievägledning, internationell handläggare, masterkoordinator) Teknikringen 50, bottenvåningen. 

Vi återkommer med öppettider för utbildningsexpeditionen. När det gäller tidsbokning hos studievägledare, internationell koordinator samt masterkoordinator så hänvisar vi i dagsläget till att du mailar den du vill boka tid hos så kommer vi överens om en tid. Vi kommer senare under våren installera ett bokningssystem så att det blir smidigt att boka in en tid.

Välkomna!

 

Kansli CHE/BIO

Från vänster: Nadiya R, Maria O, Vera J, Pelle D, Johanna N, My L och Sara S. På bilden saknas: Nathalie K, David Grenot, Daniel Borinder

Vi som jobbar här är på CHE/BIO kansliet:
Daniel Borinder, utbildningshandläggare, danbor@kth.se
Nadiya Rudyk, utbildningsadministratör, rudyk@kth.se tel: 790 8757
Nathalie Kvamme, utb. administratör, nkvamme@kth.se tel: 790 8757
Sara Sabrie, studievägledare, ssabrie@kth.se tel: 790 6198
My Lönn, studievägledare, mylonn@kth.se tel: 790 8290
Maria Orgmets, utbildningshandl./SVL master, orgmets@kth.se tel: 790 9051
David Grenot, int. handläggare, grenot@kth.se  
Johanna Hagerman, forskarutbildninghandläggare, föräldrarledig tel: 790 8291
Pelle Dalhammar, kanslichef , perda@kth.se tel: 790 6519

Annelie Fredriksson, gruppchef och biträdande UA, annelifr@kth.se tel: 790 9760

Funktionsmejladresser till kansliet
Kursexpeditionen kursexp@che.kth.se
Studievägledare svl@bio.kth.se eller svl@che.kth.se

Välkommen!

Feedback News