Technical Preparatory Year

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Information om distansundervining vid tekniskt basår/ basår termin 2 i Flemingsberg

På grund av det rådande rekommendationer kring Coronaviruset tillämpar basåret i Flemingsberg distansundervisning från och med onsdag 18/3.

  • Samtliga föreläsningar sker på distans.
  • Räknestugorna och direktkontakterna med lärare ersätts av diskussionsforumet i Canvas. Eventuellt kan ytterligare möjligheter erbjudas i de olika kurserna.
  • Laborationer i fysik och kemi kommer att utföras på distans, Arbete pågår med detaljerna kring detta.
  • Fx-kompletteringar sker på distans. Kontakta examinator snarast om du har Fx på en tentamen och vill komplettera till E.
  • Vårens kontrollskrivningar är inställda.
  • Information om omtentor i påskperioden 

Mer detaljerad information kommer på kursernas respektive Canvassidor.Vi rekommenderar att man kontrollerar Canvassidorna och KTH-mailen dagligen.

I övrigt hänvisas till www.kth.se/corona

Next calender event

Mon 17 aug 10:00-11:00 Upprop Location: T2
Feedback News