News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2019
Scheduling staff created event 11 June at 14:48
Scheduling staff edited 12 June at 05:09

Kårens dag & Campus mässan

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:28
 
April 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 2 April at 13:43
 
March 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 15 March at 09:11
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 15 March at 08:54
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 14 March at 08:34
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 11 March at 13:36
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 5 March at 13:05
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 5 March at 13:03
 
February 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 26 February at 10:23
 
Feedback News