News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

September 2019
Scheduling staff created event 26 September at 09:53
Scheduling staff edited 8 October at 13:52

[u'TBTMH', u'TBTMH_1']

 
Scheduling staff created event 17 September at 13:12
 
Scheduling staff created event 11 September at 11:29
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 10 September at 14:36
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 2 September at 14:21
 
August 2019
Scheduling staff created event 12 August at 15:33
Scheduling staff edited 12 August at 16:13

OnsFredag 2830 augusti 2019 kl 15:00 - 16:00

Scheduling staff edited 29 August at 11:00

FreTisdag 30 augusti september 2019 kl 1509:00 - 160:00

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdfd836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
Scheduling staff created event 16 August at 12:30
 
Scheduling staff created event 11 June at 14:47
Scheduling staff edited 16 August at 12:30

Fysikintro, gr 2

 
Scheduling staff created event 15 August at 14:15
 
Scheduling staff created event 12 August at 14:23
Scheduling staff edited 14 August at 10:14

Utlämning av datorkonto

 
Feedback News