Show version

Version created by Annelie Fredriksson 2017-03-13 13:46

Show next >
Compare next >

Garantiplats

Garantiplats efter Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2

Sökande som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2, har om alla kurser är avklarade, en garantiplats på någon av KTHs civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildningar. Inför höstterminen 2017 ska samtliga kurser vara avklarade senast 15 juni 2017.

De sökande konkurrerar om platserna utifrån sitt studieresultat. Garantiplatsen är förbrukad om den sökande blir antagen till och påbörjar en civilingenjörs-eller högskoleingenjörsutbildning på KTH, oavsett i vilken urvalsgrupp sökande blir antagen. En student som har gått Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2 och på så sätt blivit behörig konkurrerar i urvalsgrupperna T10 eller T20 samt BII, Betyg med komplettering.

Anmälan till garantiplats

Anmäl dig först på antagning.se till de ingenjörsutbildningar på KTH som du vill läsa.

För att använda din garantiplats höstterminen 2017 ska du anmäla det genom anmälningsformuläret nedan.
Klicka på länken, fyll i anmälningsformuläret och skicka in din anmälan.

www.kth.se/form/anmalan-till-garantiplats

Välj det alternativ som gäller för dig:

Jag har anmält mig till en eller flera ingenjörsutbildningar vid KTH och vill därför utnyttja min garantiplats höstterminen 2017. Detta innebär att om jag blir antagen oberoende av urvalsgrupp, så har jag förbrukat min garantiplats.

Om du har anmält dig till andra utbildningar och vill ha din behörighet, Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 från Tekniskt basår eller Matematik 4 och Fysik 2 från Tekniskt basår, termin 2;

Jag har anmält mig till andra utbildningar inför höstterminen 2017 och behöver kurserna från Tekniskt basår/Tekniskt basår, termin 2 registrerade för att få min behörighet.

Anmäl dig senast 18 april 2017.

Om du har frågor angående anmälan till garantiplats eller dina studier, kontakta din studievägledare.

KTH Campus; ssabrie@kth.se
KTH Flemingsberg; Annelie.fredriksson@sth.kth.se
KTH Södertälje; svl-telge@kth.se

Meritvärde i urvalsgrupperna T10 och T20

Meritvärdet i urvalsgrupperna T10 och T20 baseras på betygen på de kurser som ingår i Tekniskt basår eller Tekniskt basår, termin 2.

Urvalsgrupp T10

Avklarade 60 hp på Tekniskt basår, rangordning efter summan av betygsvärdena på de fem kurser som ingår (2 kurser matematik, 2 kurser fysik och 1 kurs kemi); 150-250.

Urvalsgrupp T20

Avklarade 30 hp på Tekniskt basår, termin 2  rangordning efter summan av betygsvärdena på de två kurser som ingår (1 kurs matematik och 1 kurs fysik); 60-100.

Betygsskala/betygsvärde

A/50
B/45
C/40
D/35
E/30

Gamla betyg omräknas enligt nedan:

5/50
4/40
3/30

Feedback News