Meritvärde basår

Betygsskala/betygsvärde

A/50
B/45
C/40
D/35
E/30

150 - 250

Feedback News