News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 20 January at 09:10
Scheduling staff edited 23 March at 15:42

2bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

inför åk.2 Zoom

Scheduling staff edited 24 March at 11:03

TisMåndag 216 april 2020 kl 132:00 - 143:00

Scheduling staff edited 24 March at 11:53

MånTisdag 621 april 2020 kl 123:00 - 134:00

 
February 2020
Administrator Eva Lassander posted 4 February at 15:21

Administrator Eva Lassander changed the permissions 4 February at 15:23

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla.
 
January 2020
Scheduling staff created event 17 January at 12:26
 
Scheduling staff created event 16 January at 07:06
Scheduling staff edited 17 January at 03:36

['TIBYH_2', 'TEH_TIBYH_3_1', 'TIBYH_12', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYPH_13', 'TITEH_TIBYBYH_1', 'TBYPH_2', 'TBYPH_1', 'TITEH_TIBY_3', 'TBYPH_2']

Scheduling staff edited 18 January at 03:36

['TITEH_TIBY_12', 'TIBYPH_2', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_3', 'BYPH_1', 'TITEH_TIBYH_1', 'TIBYPH_21', 'TIBYPH_13', 'TITEH_TIBY_3', 'TIBYH_2']

Scheduling staff edited 31 January at 03:36

['TITEH_TIBY_23', 'TIBYH_2', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_3', 'TBYPH_2', 'TBYPH_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TIBYH_1', 'TIBYH_3', 'TITEH_TIBY_3', 'TIBYH_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:36

['TITEH_TIBY_3', 'TIBYH_2', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_3', 'TBYPH_2', 'TIBYPH_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TIBYTEH_TIBY_3', 'TBYPH_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:36

['TIBYH_2', 'TITEH_TIBY_23', 'TIBYH_3', 'TBYPH_21', 'TITEH_TIBYH_1', 'TITEH_TIBY_1BYPH_2', 'TITEH_TIBY_32', 'TIBYPH_1', 'TIBYH_2']

Scheduling staff edited 7 February at 03:36

['TBYPH_1', 'TITEH_TIBY_3', 'TIBYH_3', 'TBYPH_1', 'TITEH_TIBY_1TEH_TIBY_1', 'TIBYH_3', 'TBYPH_2', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_1', 'TIBYH_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:34

['TBYPH_12', 'TITEH_BYPH_1', 'TIBYH_3', 'TITEH_TIBY_1', 'BYH_2', 'TITEH_TIBYH_3', 'TIBYPH_21', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_1', 'TEH_TIBYH_2_1']

 
November 2019
Scheduling staff created event 21 November at 06:38
Scheduling staff edited 13 December at 03:58

['TIBYPH_23', 'TBYPH_12', 'TIBYH_1', 'TIBYPH_21', 'TIBYH_32']

Scheduling staff edited 17 December at 03:59

['TIBYPH_32', 'TIBYPH_2', 'TIBYH_1', 'TBYPH_1', 'TIBYH_21', 'TIBYH_3']

 
October 2019
Administrator Anna Ekström posted 14 October at 14:28
Administrator Anna Ekström edited 15 October at 08:29

Kursregistrering period 2 HT19

 Registrering på kurser som ges under period 2 är öppen mellan den 24 oktober till 4 november 2019.

 Webbregistrera dig:


* via ”Ladok för studenter” (under rubriken Aktuell utbildning).
 Kursregistrering krävs för att få tillgång till Canvas, anmäla sig till tentamen och få resultat rapporterade.

 Här finns mer information om kursregistrering.

 Ska du läsa om en kurs?

 För omregistrering, vänd dig till direkt  kursexpeditionen där kursen ges.:

 
*
- Byggvetenskaps Studentexpedition; student@byv.kth.se

 
*
- Matematikkurs inom Byggproduktion, Byggteknik & design; studentexp@sth.kth.se.

Med vänliga hälsningar

Studievägledningen

Administrator Anna Ekström edited 24 October at 16:11

Kursregistrering period 2 HT19

 Registrering på kurser som ges under period 2 är öppen mellan den 24 oktober till 4 november 2019.

 Webbregistrera dig:


* via ”Ladok för studenter” (under rubriken Aktuell utbildning).
 Kursregistrering krävs för att få tillgång till Canvas, anmäla sig till tentamen och få resultat rapporterade.

 Här finns mer information om kursregistrering.

 Ska du läsa om en kurs?

 För omregistrering, vänd dig till  kursexpeditionen där kursen ges:

 - Byggvetenskaps Studentexpedition; student@byv.kth.se

 - Matematikkurs inom Byggproduktion, Byggteknik & design; studentexp@sth.kth.se.

Med vänliga hälsningar

Studievägledningen

 
September 2019
Scheduling staff created event 19 September 2019
 
August 2019
Scheduling staff created event 14 August 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 6 August 2019

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 5 August 2019

5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538

 
Feedback News