News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 04:58
 
November 2020
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 16 November 2020

['TFOBM_1HSSM_2', 'TFOFK_3', 'CSAMH_BBP_3', 'TFAFK_2CAEM_1', 'TFOFKHSSM_1', 'TTGTM_2CSAMH_GIT_3', 'TTGTM_12', 'TFOFK_2', 'CSAMH_GIT_3', 'TCAEM2', 'CSAMH_1', 'CSAMH_MHI_3', 'THSSMHIM_12', 'TFAFK_3', 'CSAMH_1', 'TFOFK_3', 'TMHIM_1', 'CSAMH_2', 'TFOBM_2', 'THSSM_2', 'CSAMH_MHI_3TGTM_1', 'TCAEM_2', 'TFOFK_1', 'CSAMH_STP_3', 'TFAFK_3', 'TMHIM_1', 'TFAFKOBM_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TMHIFOBM_2', 'TCAEMFAFK_2', 'CSAMH_STP_3FEFJ_3', 'TFAFK_1']

Scheduling staff edited 17 November 2020

['THSSM_2', 'TFOFK_3FOBM_1', 'CSAMH_BBP_3', 'TCAEM_1FAFK_2', 'THSSMFOFK_1', 'CSAMH_GIT_3TTGTM_2', 'TTGTM_21', 'TFOFK_2', 'CSAMH_2', 'CSAMHGIT_3', 'TCAEM_1', 'CSAMH_MHI_3', 'TMHIHSSM_21', 'TTGTM_1', 'TCAEM_2', 'TFOFKFAFK_3', 'CSAMH_1', 'TFOFK_3', 'TMHIM_1', 'CSAMH_STP_32', 'TFAFK_3', 'TMHIM_1OBM_2', 'THSSM_2', 'CSAMH_MHI_3', 'TFOBMAFK_1', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFOBMHIM_2', 'TFAFKCAEM_2', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_1STP_3']

Scheduling staff edited 20 November 2020

['TFOBM_1', 'CSAMH_BBP_3CAEM_2', 'TFAFKMHIM_2', 'TFOAFK_1', 'TTGTM_2', 'TTGTM_1', 'TFOFK_2CSAMH_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_GITMHI_3', 'TCAEM_1HSSM_1', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_31', 'THSSM_12', 'TFAFK_3', 'CSAMH_1OBM_1', 'TTGTM_2', 'TFOFK_3', 'TMHICAEM_1', 'CSAMH_2', 'TFOBM_2', 'THSSMAFK_2', 'CSAMH_MHIGIT_3', 'TFAFKTGTM_1', 'CSAMH_FEFJBBP_3', 'TMHIMFOFK_2', 'TCAEM_2', 'CSAMH_STP_3FAFK_3', 'TFOBM_2', 'TMHIM_1', 'TFOFK_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TCAETGTM_21', 'TMHIM_2FOFK_3', 'TFAFKOBM_1', 'CSAMH_3', 'TFOBM_2', 'TTGTM_2', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_MHI_3', 'THSSM_1', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_1TCAEM_2', 'THSSMHIM_2', 'TFOBM_1', 'TTGTM_2', 'TFOFKCSAMH_GIT_3', 'CSAMH_BBP_3', 'TCAEMFAFK_1', 'CSAMHTHSSM_2', 'TFAOFK_2', 'CSAMH_GIT_31', 'TTGTMHIM_1', 'CSAMH_BBP_3', 'TFOFK_2', 'TFAFK_3', 'TFOBM_2FK_1', 'TMHICAEM_1', 'TFOAFK_12']

Scheduling staff edited 7 May at 18:31

['TTGTCAEM_1', 'TFOFKCSAMH_FEFJ_3', 'TFOBMFK_1', 'CSAMH_3TTGTM_1', 'TFOBMFK_2', 'TTGTFOBM_2', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_MHI_3TFAFK_1', 'THSSM_1', 'CSAMH_STPTFAFK_3', 'TCAETGTM_2', 'TMHIHSSM_2', 'TFAFK_2', 'CSAMH_GIT_3', 'TMHIM_2', 'CSAMH_BBP_3', 'TFAFK_1', 'THSSM_2', 'TFOFK_2CSAMH_STP_3', 'CSAMH_13', 'TMHIM_1', 'CSAMH_2', 'TFAFK_3CSAMH_1', 'TFOBM_1', 'TFOFK_13', 'TCAEM_1CSAMH_MHI_3', 'TFAFKCAEM_2']

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
 
Scheduling staff created event 29 May 2020
 
November 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTGTHSSM_12', 'CSAMH_BPR_3', 'THSSM_1', 'THSSM_21', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_HBATBPR_3', 'CSAMH_SPL_3TFAFK_2', 'TCAEM_1', 'CSAMH_BBPMHI_3', 'CSAMH_MVTKGIT_3', 'TFOFKMHIM_2', 'TFOFK_31', 'TFOFKBM_1', 'CSAMH_GITTTK_3', 'TCAEM_1', 'TCAEM_2', 'CSAMH_2', 'CSAMH_3TGTM_2', 'CSAMH_MVTK_3', 'TCAEM_2', 'TTGTM_21', 'CSAMH_1FEFJ_3', 'TFAFK_3', 'TMHIHSSM_21', 'TMHIM_1CSAMH_3', 'CSAMH_TTK_3', 'TFOBM_1SPL_3', 'TFOFK_3', 'TMHIM_1', 'TFOFK_2', 'TFOBM_2', 'CSAMH_STBBP_3', 'CSAMH_MHI_3', 'TFAFK_1', 'TFAFK_2', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3HBAT_3', 'CSAMH_2', 'TFAFK_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['THSSM_2', 'CSAMH_1TFOFK_3', 'CSAMH_STBBP_3', 'CSAMH_BPR_3', 'TFAFTTK_23', 'TCAEM_1', 'CSAMH_MHI_3THSSM_1', 'CSAMH_GIT_3', 'TMHITGTM_2', 'TFOFK_12', 'TFOBMCSAMH_2', 'CSAMH_1', 'CSAMH_TTKBPR_3', 'TTGTM_2CSAMH_HBAT_3', 'CSAMH_MVTKHI_3', 'TCAEM_2MHIM_2', 'CSAMH_MVTK_3', 'TTGTM_1', 'CSAMH_FEFJSPL_3', 'TFAFK_3', 'THSSM_1', 'CSAMH_3CAEM_2', 'TFOFK_1', 'CSAMH_STPL_3', 'TFOAFK_3', 'TMHIM_1', 'TFOFK_2', 'TFOBM_21', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_HBAT_3TFOBM_2', 'TFAFK_2', 'CSAMH_2FEFJ_3', 'TFAFK_1']

Scheduling staff edited 7 May at 13:26

['THSSM_2', 'TFOFK_3CSAMH_SPL_3', 'TCAEM_1', 'CSAMH_BBPFEFJ_3', 'CSAMH_TTKHBAT_3', 'TCAEMFOFK_1', 'THSSTGTM_1', 'CSAMH_GIT_3TFOFK_2', 'TTGTFOBM_2', 'TFOAFK_21', 'CSAMH_2', 'CSAMH_1', 'CSAMH_BPR_3', 'CSAMH_HBAT_3TTK_3', 'THSSM_1', 'TFAFK_3', 'TTGTM_2', 'THSSM_2', 'TFAFK_2', 'CSAMH_MHIGIT_3', 'TMHIM_2', 'CSAMH_MVTKBBP_3', 'TTGTM_1', 'CSAMH_STPL_3', 'TCAEM_2CSAMH_3', 'TFOFKMHIM_1', 'CSAMH_STP_3', 'TFAF2', 'CSAMH_MVTK_3', 'TMHIMCSAMH_1', 'TFOBM_1', 'CSAMHTFOFK_3', 'TFOBM_2CSAMH_MHI_3', 'TFAFKCAEM_2', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_1BPR_3']

 
December 2017
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 19 January 2018

[u'CSAMH_HBAT_3', u'CSAMH_3', u'TTGTM_2', u'THSSM_2', u'TMHIM_2', u'TMHIM_1', u'CSAMH_TTK_3', u'TTGTM_1', u'TFOBM_1', u'TFOBM_2', u'CSAMH_BPRMVTK_3', u'CSAMH_BPR_3', u'CSAMH_BBP_3', u'CSAMH_STP_3', u'CSAMH_MHI_3', u'THSSM_1', u'TCAEM_1', u'TCAEM_2', u'CSAMH_SPL_3']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CSAMH_HBATMHI_3', 'CSAMH_3', 'TTGTTMHIM_2', 'THSSM_2', 'TMHIFOBM_21', 'TMHIM_1CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_TTK_3', 'TTGTHSSM_1', 'TFOBM_1', 'TFOBM_2CSAMH_3', 'CSAMH_MVTKSTP_3', 'CSAMH_BPRSPL_3', 'CSAMH_BBPR_3', 'CSAMH_STPMVTK_3', 'CSAMH_MHI_3TTGTM_2', 'TCAEM_1', 'TFOBM_2', 'THSSMHIM_1', 'TCAEM_12', 'TCAETGTM_21', 'CSAMH_SPLHBAT_3']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CSAMH_MHI_3TTGTM_2', 'TMHIHSSM_2', 'THSSTGTM_21', 'TFOBM_1CSAMH_SPL_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_TTK_3', 'THSSCAEM_12', 'CSAMH_3', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_SPL_3TCAEM_1', 'TMHIM_1', 'TFOBM_1', 'CSAMH_BPR_3', 'CSAMH_MVTK_3', 'TTGTFOBM_2', 'TCAEM_1CSAMH_HBAT_3', 'TFOBHSSM_21', 'TMHIM_1CSAMH_MHI_3', 'TCAEMHIM_2', 'TTGTM_1CSAMH_STP_3', 'CSAMH_HBATMVTK_3']

Scheduling staff edited 7 May at 11:21

['TTGTM_2', 'THSSM_2', 'TTGTM_1', 'CSAMH_SPL_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_TTKHBAT_3', 'TCAEM_2', 'TCAEM_1CSAMH_TTK_3', 'TMHIHSSM_1', 'TFOBCAEM_1', 'CSAMH_BPRSTP_3', 'CSAMH_3', 'TFOBTGTM_2', 'TMHIM_1', 'CSAMH_HBATMVTK_3', 'TTGTM_1', 'THSSM_12', 'CSAMH_MHI_3', 'TMHIM_2', 'CSAMH_STP_3FOBM_1', 'TFOBM_2', 'TMHIM_2', 'TCAEM_2', 'CSAMH_MVTKBPR_3']

 
October 2016
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTGTMHIM_12', 'TTGSUTM_2', 'TMHIHSSM_2', 'TMHIFOBM_1', 'TSUTURSM_21', 'TFOBHSSM_21', 'TURSEEGM_1', 'TLODM_1', 'TEEGTGTM_12', 'TEEGMHIM_21', 'TFOBCAEM_1', 'THSSFOBM_12', 'TCAETGTM_1', 'TCAEM_2', 'THSSEEGM_2', 'TSUTM_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TMHIM_2', 'TSUTGTM_2', 'THSSM_2', 'TFOBEEGM_12', 'TURSM_1', 'THSSLODM_1', 'TEEGTGTM_1', 'TLODSUTM_1', 'TTGTCAEM_2', 'TMHIM_1', 'TCAECAEM_1', 'TMHIM_1', 'TEEGM_1', 'TFOBM_1', 'TFOBM_2', 'TTGTM_1', 'TCAEHSSM_21', 'TEEGSUTM_2', 'TSUTMHIM_12']

Scheduling staff edited 7 May at 10:05

['TTGTEEGM_21', 'THSSM_21', 'TEEGCAEM_21', 'TURSTGTM_12', 'TLODMHIM_1', 'TTGTM_1', 'TSUTURSM_1', 'TCAEEEGM_2', 'TCAESUTM_12', 'TMHIHSSM_12', 'TEEGFOBM_1', 'TFOBSUTM_1', 'TFOBM_2', 'THSSMHIM_12', 'TSUTCAEM_2', 'TMHILODM_21']

 
November 2015
Scheduling staff created event 27 November 2015
Scheduling staff edited 27 November 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
October 2015
Scheduling staff created event 9 September 2015
Scheduling staff edited 9 September 2015

Information om utbytesstudier läsåret 2016/2017 in Swedish

Administrator Josefin Backman edited 10 September 2015

Information om utbytesstudier (på svenska)

Information about exchange studies (in Swedish)¶

Scheduling staff edited 13 October 2015

[u'CENMI_ELP_3', u'CENMI_HSS_3', u'CENMI_KEM_3', u'CENMI_MHI_3', u'CENMI_SUE_3', u'CSAMH_BPR_3', u'CSAMH_FEFJ_3', u'CSAMH_GIT_3', u'CSAMH_HBAT_3', u'CSAMH_MVTK_3', u'CSAMH_SPL_3', u'CSAMH_TTK_3', u'TCAEM_1', u'TFOBM_1', u'THSSM_1', u'TMHIM_1', u'TSUTM_1', u'TTGTM_1']

 
Feedback News