Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Maj 2016
Schemahandläggare skapade händelsen 27 maj 2016
 
November 2015
Schemahandläggare skapade händelsen 27 november 2015
Schemahandläggare redigerade 27 november 2015

Kårens dag Union Day i Nymble

 
Augusti 2015
Schemahandläggare skapade händelsen 27 augusti 2015
 
December 2014
Schemahandläggare skapade händelsen 17 december 2014
Schemahandläggare redigerade 17 december 2014

Kårens dag i Nymble sammarbete med ISO och Student Activity Fair

 
April 2014
Schemahandläggare skapade händelsen 30 april 2014

ändrade rättigheterna 30 april 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.

ändrade rättigheterna 15 maj 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
Schemahandläggare skapade händelsen 30 april 2014

ändrade rättigheterna 30 april 2014

Kan därmed läsas av administratörer och ändras av administratörer.

ändrade rättigheterna 15 maj 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
Augusti 2013
Schemahandläggare skapade händelsen 22 augusti 2013
 
Feedback Nyheter