News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2019
Scheduling staff created event 12 June at 04:47
 
January 2019
Scheduling staff created event 17 January 2019
 
May 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Administrator Elin Stender edited 5 October 2018

Invitation¶

 
March 2018
Scheduling staff created event 19 March 2018
Scheduling staff edited 19 March 2018

val av projekt

 
October 2017
Scheduling staff created event 29 April 2017
Scheduling staff edited 20 September 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 20 September 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 3 October 2017

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TINNM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

Scheduling staff edited 9 October 2017

[u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TSCRM_NCSS_1', u'TELFM_2', u'TINNM_INF_1', u'TINNM_COE_1', u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRMSCTY_1', u'TINNM_MMB_1', u'TTLSINNM_21', u'TNSSM_2INNM_NWS_1', u'TELFM_PLA_1', u'TINNELFM_1', u'TSCRM_ELFEM_21', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TELFM_MIC_1', u'TELFM_SPA_1', u'TSCRM_RASM_1']

 
May 2017
Scheduling staff created event 4 May 2017
 
November 2016
Scheduling staff created event 12 November 2016
 
Scheduling staff created event 10 November 2016
 
October 2016
Scheduling staff created event 20 October 2016
Scheduling staff edited 24 October 2016

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TNSSM_1', u'TTLSM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

 
Feedback News