Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Maj 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Administratör Elin Stender redigerade 5 oktober 09:28

Invitation¶

 
Mars 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 19 mars 2018
Schemahandläggare redigerade 19 mars 2018

val av projekt

 
Oktober 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 29 april 2017
Schemahandläggare redigerade 20 september 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Schemahandläggare redigerade 20 september 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Schemahandläggare redigerade 3 oktober 2017

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TINNM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

Schemahandläggare redigerade 9 oktober 2017

[u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TSCRM_NCSS_1', u'TELFM_2', u'TINNM_INF_1', u'TINNM_COE_1', u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRMSCTY_1', u'TINNM_MMB_1', u'TTLSINNM_21', u'TNSSM_2INNM_NWS_1', u'TELFM_PLA_1', u'TINNELFM_1', u'TSCRM_ELFEM_21', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TELFM_MIC_1', u'TELFM_SPA_1', u'TSCRM_RASM_1']

 
Maj 2017
Schemahandläggare skapade händelsen 4 maj 2017
 
November 2016
Schemahandläggare skapade händelsen 12 november 2016
 
Schemahandläggare skapade händelsen 10 november 2016
 
Oktober 2016
Schemahandläggare skapade händelsen 20 oktober 2016
Schemahandläggare redigerade 24 oktober 2016

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TNSSM_1', u'TTLSM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

 
September 2016
Administratör Patrik Hilber skrev inlägget 29 augusti 2016

Patrik Hilber taggade med TELPM demand. 29 augusti 2016

kommenterade 31 augusti 2016

Which type of specialization where they talking about being in high demand?

Administratör kommenterade 2 september 2016

Hi! 

IT architects and engineers in: electrical power, HVAC, software and system developing, electronics , telecommunications and construction/building

 
Augusti 2016
Administratör Patrik Hilber skrev inlägget 26 augusti 2016

Patrik Hilber taggade med TELPM2016. 26 augusti 2016

Administratör Patrik Hilber korrigerade 26 augusti 2016

Follow up from welcome meeting 25th, TELPM year 1 Courses
* Courses start on Monday.
* You should select courses and hand the form to Cristina.
* Then you will register via your KTH-web.
* In November the approach will be a bit different (you will then only use web-tools for selection and registration)
Presentations Here are the presentations from yesterday: TELPM 2016 welcome info.

Note a change on page 11, an error was presented, as always, the study planrogramme is the main document.

More about courses I will once more stress that not all of the 4/6 courses (EG2100 Power System Analysis, EG2200 Power Generation Operation and Planning, EH2741 Communication and Control in Electric Power Systems, EI2436 Power Grid Technology and Substation Design, EJ2201 Electrical Machines and Drives, EJ2301 Power Electronics) will have a huge exam in end of period 2. For example:

EG2100: Two exams; 3h in October + 3h in January

EH2741: Continous examination, many small tests

EG2200: Continous examination, many small tests

Patrik Hilber

 
Feedback Nyheter