News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2020
Scheduling staff created event Friday 19:26
Scheduling staff edited Saturday 04:32

['TINNM_NWS_2', 'TEFRM_1', 'TINNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TELPMSCRM_RASM_2', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TIETM_NUEY_1', 'CELTE_3', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_INF_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_2LDCS_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_1ELPM_2', 'TIETM_SMCS_12', 'TSCRM_LDCS_1', 'TEFRM_SPLA_12', 'TIETM_RENE_2EFRM_MIC_1', 'TINNM_INF_21', 'TINNM_MMBNWS_2', 'TSCRM_2', 'TIETM_NUEYRENE_1', 'TIETM_RENCELTE_12', 'TSCRM_SCTY_1NCSS_2', 'TEFSCRM_PHSRASM_1', 'TINNM_NWSEFRM_SPA_1', 'CTELTE_3PM_1', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TIETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2NNM_COE_1', 'TINNM_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TINNM_MMB_2', 'TEFRM_1', 'TINNM_INF_1', 'TINNM_COE_2MMB_1', 'TSCEFRM_ELEMMIC_2', 'TIETM_NUESCRM_SCTY_21', 'TEFRM_MIC_2', 'TSCEFRM_RASM_2PHS_1', 'TSCRM_1ELEM_2', 'TEFRM_PLAHS_2', 'TINNM_INFNWS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_RASM_1PLA_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TIETM_SENS_2', 'TINNM_COE_2', 'TIETM_RENE_2']

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 28 November 2019

dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e4358b16-9bad-4613-aba6-a071ebc8db5e4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948

Scheduling staff edited 13 December at 03:53

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_PHPLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFSCRM_MICSCTY_2', 'TIETM_NUEY_2ELPM_1', 'TSCRM_NCSS_1RASM_2', 'TINNM_COE_2', 'TINNM_INF_12', 'TINNM_INFNWS_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1ELPM_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_SCTY_1NCSS_2', 'TINNM_MMB_1', 'TINNM_1', 'TINNM_2', 'TINNM_MMBEFRM_PHS_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TEFRM_21', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENSMIC_2', 'CELTE_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFSCRM_PLA_2NCSS_1', 'TSCRM_ELEMSCTY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TINNM_NWSINF_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_RENNNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_13', 'TIETM_SMCNNM_NWS_1', 'TIETM_SMCS_2', 'TELPM_1', 'TELPM_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_RASSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:54

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TELPM_1PHS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFRM_2', 'TELPM_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_RASMSCTY_2', 'TINNM_COENWS_2', 'TINNM_2CELTE_3', 'TINNETM_NWS_2', 'TELPM_2UEY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TSCRM_NCSS_2', 'TINNM_MMBSCRM_NCSS_1', 'TEFSCRM_PHSSCTY_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPANNM_2', 'CELTE_2', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TINNM_1', 'TEFSCRM_12', 'TEFSCRM_MIC_2', 'CELTERASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SMCSRENE_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1COE_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_INF_1MMB_2', 'TSCEFRM_NCSS1', 'CELTE_1', 'TSCEFRM_SCTY_1', 'TSCRM_1', 'TINNM_INF_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_3', 'TINNM_NWS_1', 'TSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1MIC_2', 'TINNM_MMB_1', 'TIETM_RENE_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_ELEM_12', 'TIETM_RENESMCS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_12', 'TIETM_SMCS_2']

Scheduling staff edited 19 March at 14:04

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948

Kursvälsmässa INSTÄLLD

['TEFRM_PHSINNM_MMB_2', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_NWSMMB_1', 'TINNM_INF_1COE_2', 'TEFSCRM_21', 'TELPINNM_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_NWS_2', 'CELTE_3EFRM_PLA_2', 'TELPM_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PHS_1', 'TIETM_NUEY_1SENS_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_NCSIETM_SMCS_12', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_2', 'CELTEIETM_NUEY_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_COE_2INF_1', 'TEFSCRM_MICNCSS_1', 'TINNMETM_SENS_1', 'TSCRM_2', 'TSCEFRM_RASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1PHS_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_RENE_1NUEY_2', 'TINNM_COE_1INF_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_MMBMIC_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TEFRM_1', 'CELTE_1', 'TEFRM_MIC_2', 'TINNM_MMB_12', 'TIETM_RENE_21', 'TSCRELPM_12', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_2INNM_COE_1', 'CELTE_3', 'TEFSCRM_SPA_1', 'TIETM_SENSELEM_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TEFRM_SPLA_21', 'TCELPM_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TIETM_SMCS_2TE_1', 'CELTE_2', 'TINNM_NWS_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TEFRM_MIC_2', 'TEFRM_SPA_1']

Scheduling staff edited 20 March at 03:32

['TINNM_MMB_2', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_MMBETM_RENE_1', 'TINNM_COETM_RENE_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_12', 'TELPM_1', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_PLA_2HS_1', 'TCELPMTE_1', 'TEFRM_SPLA_21', 'TEFRM_PHS_12', 'TIETM_SENS_21', 'TSCRM_ELEM_12', 'TSCEFRM_NCSS_2', 'TIETM_SMCS_21', 'CELTE_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_NUEY_12', 'TSCEFRM_SCTYPLA_2', 'TINNM_INFCOE_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUESCRM_RASM_2', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_INF_21', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_RASMLPM_2', 'TINNM_NWS_2', 'TEFSCRM_1', 'TEFRMIETM_SENS_2', 'TINNM_2', 'TIETM_RENNWS_1', 'CELTE_13', 'TELPM_2IETM_SMCS_1', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEMNCSS_2', 'TSCEFRM_RASMMIC_1', 'TEFRM_PLA_1', 'CELTE_1', 'CELTE_2', 'TINNM_NWS_2', 'TIETM_SMCSMIC_2', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TINNETM_NWSUEY_1', 'TEFRINNM_MICMB_2', 'TEFRM_SPA_1INNM_2']

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['TSCRM_SCTY1', 'TEFRM_SPA_1', 'TIETM_RENE_1', 'TIETM_RENE_2NUEY_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TELPM_1', 'TIETM_SMCIETM_NUEY_2', 'TINNM_NWS_21', 'TEFRM_PHS_1', 'CELTTIETM_RENE_12', 'TEFSCRM_PLAELEM_1', 'TEFRM_2', 'TIETM_SENS_1IETM_SENS_2', 'CELTE_3', 'TSCEFRM_ELEM_2PLA_1', 'TEFRM_1', 'CELTE_2TINNM_INF_1', 'TSCRM_ELEM_1SCTY_2', 'TIETM_NUEYSMCS_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_COE_1', 'TSCRM_NCSS_1EFRM_SPA_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TINNM_INF_2MMB_1', 'TEFSCRM_PHNCSS_21', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_SCTYIETM_SENS_1', 'TINNM_COE_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TELPMCELTE_2', 'TINNM_NWSCOE_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_SENNNM_NWS_2', 'TINNM_NWS_1', 'CELTE_3INF_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNMCELTE_1', 'TINNM_MMB_12', 'TSCEFRM_NCSS_2MIC_1', 'TEFSCRM_MIC_1ELEM_2', 'TEFRM_MICPHS_2', 'TINNM_COEEFRM_MIC_2', 'TEFSCRM_SPA_12', 'TSCRM_RASMSCTY_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TINNM_MMB_2ELPM_2', 'TELPM_1', 'TINNM_2']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['TSCRMINNM_2', 'TINNM_MMB_1', 'TEFSCRM_SPACTY_1', 'TIETM_RENE_12', 'TIETM_NUEYSENS_1', 'TSCRM_NCSS_2INNM_1', 'TIETM_NUEY_21', 'TINNM_NWSETM_RENE_1', 'TEFRM_PHSSPA_1', 'TIETM_RENENNM_INF_2', 'TSCRM_ELERASM_12', 'TIETM_SENSNUEY_2', 'CELTE_3', 'TEFRM_PLA_1', 'TEFRM_1', 'TINNM_INFTSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_SCTYNCSS_2', 'TIETM_SMCSELPM_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_RASM_2INNM_NWS_1', 'TINNM_MMBINF_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TIETM_SENS_1', 'TINNM_COELPM_1', 'TINNM_COE_2', 'CELTE_13', 'TEFRM_21', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_2', 'TINNM_COE_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TINNM_NWS_2', 'TINNM_INFTIETM_SMCS_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TEFRM_PHS_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_2', 'TIETM_SMCS_12', 'CELTE_1', 'TINNM_MMB_2', 'TEFRM_MIC_12', 'TSCRM_ELEMINNM_MMB_2', 'TEFRM_PHS_2LA_1', 'TEFRM_MICIETM_SENS_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_NWS_2', 'TSCEFRM_SCTYMIC_1', 'TELPMFRM_SPA_2', 'TELPM_1', 'TINNMFRM_PHS_2', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 8 April at 13:47

Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:33

['TINNM_2', 'TINNM_MMBEFRM_PLA_2', 'CELTE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TEFRM_1', 'TSCRM_SCTY_12', 'TIETM_RENEELPM_1', 'TSCRM_NCSS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_NUEYSMCS_1', 'TIETM_RENE_1', 'TEFRM_SPLA_1', 'TINNM_INFEFRM_PHS_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_ELEM1', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TSCRM_NCSS_21', 'TSCRM_ELPEM_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TEFRM_2', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1', 'TIETM_SMCS_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_ELPEM_1', 'TINNM_COE_2', 'CELTE_3TEFRM_MIC_2', 'TEFSCRM_12', 'TINNM_COEMMB_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_NCSS_1NNM_MMB_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TSCRM_SCTYELPM_2', 'TEFRM_PHS_12', 'TSCEFRM_ELEM_2', 'TSCRM_2', 'TIETM_SMCMIC_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PHS_21', 'CELTE_13', 'TEFRM_MIC_2', 'TINNM_MMB_2', 'TEFRM_PLAINNM_1', 'TINNM_COE_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_SENS_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_NWS_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFRM_SPAINNM_INF_2', 'TINNM_2', 'TEFSCRM_PHS_2', 'CELTSCTY_1', 'TIETM_RENE_2']

Scheduling staff edited Friday 18:43

['TEFRM_PLA_2', 'CELTE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TEFRINNM_NWS_2', 'TEFRM_1', 'TINNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCEFRM_SCTYPHS_2', 'TELPM_12', 'TSCRM_NCSS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TIETM_RENE_1ELPM_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_2', 'TEFRM_SPLA_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TSCRM_1', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_RASM_2IETM_SMCS_1', 'TEFRM_SPLA_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TIETM_SMCS_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_MIC_2', 'TSCRM_2IETM_RENE_2', 'TINNM_INF_2', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TINNM_MMBNWS_1', 'TINNM_MMB_2', 'TSCRM_RASM_1', 'TELPM_2CELTE_3', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFSCRM_SCTY_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PHS_1', 'CELTE_3', 'TINNM_1', 'TINNM_COE_1IETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TINNM_COE_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TIETM_NUEY_12', 'TIETM_SENS_2', 'TINNM_NWS_2', 'TINNM_INFCELTE_1', 'TEFRM_MIC_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_2INF_1', 'TSCEFRM_SCTYMIC_1', 'TIETM_RENE_2SCRM_RASM_1']

 
December 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 11 December at 10:28

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Elektro Arbetsmarknadsdag - Lokal/Location: Nymble, KTH Campus

Scheduling staff edited 13 December at 03:35

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_NWS_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_PHPLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TEFSCRM_MICSCTY_2', 'TIETM_NUEY_2ELPM_1', 'TSCRM_NCSS_1RASM_2', 'TINNM_COE_2', 'TINNM_INF_12', 'TINNM_INFNWS_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1ELPM_2', 'TSCRM_ELEM_2', 'TSCRM_SCTY_1NCSS_2', 'TINNM_MMB_1', 'TINNM_1', 'TINNM_2', 'TINNM_MMBEFRM_PHS_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TEFRM_21', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENSMIC_2', 'CELTE_1', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFSCRM_PLA_2NCSS_1', 'TSCRM_ELEMSCTY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TINNM_NWSINF_2', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_RENNNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_13', 'TIETM_SMCNNM_NWS_1', 'TIETM_SMCS_2', 'TELPM_1', 'TELPM_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_NCSS_2', 'TSCRM_RASSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['TEFRM_SPA_2', 'TEFRM_PLA_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_SCTY_2', 'TELPM_1PHS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1', 'TEFRM_2', 'TELPM_1', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_RASMSCTY_2', 'TINNM_COENWS_2', 'TINNM_2CELTE_3', 'TINNETM_NWS_2', 'TELPM_2UEY_1', 'TSCRM_ELEM_21', 'TSCRM_NCSS_2', 'TINNM_MMBSCRM_NCSS_1', 'TEFSCRM_PHSSCTY_1', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SMCS_2', 'TEFRM_2', 'TEFRM_SPANNM_2', 'CELTE_2', 'TINNM_COE_2', 'TEFRM_MIC_1', 'TINNM_1', 'TEFSCRM_12', 'TEFSCRM_MIC_2', 'CELTERASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_SMCSRENE_1', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1COE_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_INF_1MMB_2', 'TSCEFRM_NCSS1', 'CELTE_1', 'TSCEFRM_SCTY_1', 'TSCRM_1', 'TINNM_INF_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_2', 'CELTE_3', 'TINNM_NWS_1', 'TSCRM_2', 'TEFRM_PLA_1MIC_2', 'TINNM_MMB_1', 'TIETM_RENE_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TIETM_SENS_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_ELEM_12', 'TIETM_RENESMCS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TIETM_RENE_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TINNM_12', 'TIETM_SMCS_2']

Scheduling staff edited 10 January at 03:30

['TEFRM_PHS_1', 'TINNM_NWS_1', 'TINNM_INF_1INNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TEFSCRM_2', 'TSCRM_ELPEM_1', 'TIETM_NUEYSENS_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TSCRM_SCTY_2', 'TINNM_NWS_2', 'CELTE_3', 'TIETM_NUEY_1', 'TSCRM_EFRM_1', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_NWS_2', 'TELEPM_12', 'TSCEFRM_NCSS_2', 'TSCRM_NCSSINNM_COE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_2', 'CELTESCRM_RASM_2', 'TINNM_COE_2MMB_1', 'TEFRM_MICPLA_1', 'TINNELPM_1', 'TSCRM_2CELTE_1', 'TSCEFRM_RASM_1', 'TINNM_INF_2', 'TEFRM_PLA_1MIC_2', 'CELTE_3', 'TINNM_COE_2', 'TIETM_RENE_12', 'TINNM_COEEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PLA_2', 'TINNM_MMB_2SCRM_RASM_1', 'TINNM_1', 'TEFRM_MIC_1', 'CELTE_1TSCRM_ELEM_2', 'TEFRM_MICPHS_2', 'TINNM_MMBETM_SENS_1', 'TIETM_RENESMCS_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_PHNCSS_2', 'TINNM_NWS_21', 'TIETM_SENS_2', 'TEFRM_SPACELTE_2', 'TSCRM_1', 'TIETM_SRENSE_1', 'TEFRM_SPA_2', 'TELPM_2', 'TSCRM_ELEINNM_INF_1', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TSCRM_RASMINNM_INF_2', 'TIETM_SMCS_2NUEY_1']

Scheduling staff edited Friday 17:51

['TINNM_MMBNWS_2', 'TIETM_NUEY_2', 'TSCRM_2EFRM_1', 'TINNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TIETM_SENEFRM_PHS_2', 'TEFRM_SPALPM_2', 'TSCRM_SCTYNCSS_2', 'TEFLPM_1', 'TSCRM_12', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_NWS_2', 'TELPM_2FRM_SPA_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_COE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_RASM_2', 'TINNM_MMBIETM_SMCS_1', 'TEFRM_PLA_1', 'TELPM_1', 'CELTIETM_RENE_12', 'TEFRM_MIC_2', 'CELTE_3', 'TINNM_COE_2INNM_INF_2', 'TINNM_MMB_2', 'TIETM_NUEY_1', 'TIETM_RENE_21', 'TEFSCRM_PHSSCTY_1', 'TEFRM_PLA_2HS_1', 'TSCRM_RASM_1', 'TINNM_1', 'TEFRM_MICINNM_NWS_1', 'CELTE_3', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TSCRM_ELEMSCTY_2', 'TEFRM_PHS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TIETM_SMCSIETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TINNM_COE_2', 'TSCRM_NCSSELEM_2', 'TINNETM_NWS_1UEY_2', 'CELTE_21', 'TSCEFRM_1', 'TIETM_RENE_1', 'TINNM_INFMIC_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_1', 'TEFRM_SPLA_12', 'TINNM_2', 'TIETM_SMCS_1', 'TINNM_INF_2', 'TIETM_NUEYINF_1', 'TEFRM_MIC_1', 'TSCRM_RASM_1']

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff removed the event 29 November 2019
 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited Friday 16:45

['TEFRM_SPAINNM_NWS_2', 'TEFRM_SPA_1', 'TINNM_NWSCOE_1', 'TIETM_NUEY_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_MIC_1NNM_MMB_1', 'TSCRM_ELEM_1', 'TEFRM_PHS_2', 'TELPM_2', 'TEFSCRM_MICNCSS_2', 'TIETM_NUEYELPM_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_COE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNM_INFEFRM_SPA_1', 'TEFRM_2', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTTIETM_SMCS_1', 'TEFRM_PLA_1', 'TIETM_RENE_12', 'TSCRM_SCTY_1INNM_INF_2', 'TINNM_MMB_12', 'TINNM_1', 'TINNM_2', 'TINNM_MMB_2ETM_NUEY_1', 'TIETM_RENE_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_2', 'TEFRM_PLA_1INNM_NWS_1', 'CELTE_3', 'TIETM_SENS_2', 'TIETM_SENS_1', 'TEFSCRM_PLASCTY_2', 'TSCRM_ELEM_1', 'TSCRM_ELEM_2', 'TINNM_NWSIETM_SMCS_2', 'CELTE_2', 'TEFRM_SPA_2', 'TIETM_RENNNM_COE_2', 'TIETM_RENE_1', 'TIETM_SMCS_1SCRM_ELEM_2', 'TIETM_SMCSNUEY_2', 'TELPMCELTE_1', 'TELPMFRM_MIC_2', 'TSCRM_RASM_2', 'TSCRM_1', 'TSCEFRM_SCTYPLA_2', 'TSCRM_RASM_2INNM_INF_1', 'TSCEFRM_NCSS_2MIC_1', 'TSCRM_RASM_1']

 
January 2019
Scheduling staff created event 17 January 2019
Scheduling staff edited Friday 16:08

['CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1', 'TINNM_1', 'TSCRM_1', 'TEFRM_1TEFRM_1', 'TSCRM_1', 'TINNM_1', 'TIETM_SMCS_1', 'CELTE_3', 'TIETM_SENS_1', 'TIETM_SMCSCELTE_2', 'TELPM_1', 'TCELPMTE_1']

 
May 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Administrator Elin Stender edited 5 October 2018

Invitation¶

Scheduling staff edited 29 May at 14:06

['CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTETEFRM_1', 'TSCRM_21', 'TSCRINNM_1', 'TINNM_2', 'TEFRM_1CELTE_3', 'CELTE_2', 'TELFM_2', 'TELPM_1', 'TINNMSCRM_2', 'TINNM_2', 'CELTE_1']

 
March 2018
Scheduling staff created event 19 March 2018
Scheduling staff edited 19 March 2018

val av projekt

 
October 2017
Scheduling staff created event 29 April 2017
Scheduling staff edited 20 September 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 20 September 2017

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 3 October 2017

[u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TINNM_1', u'TELFM_2', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFM_1']

Scheduling staff edited 9 October 2017

[u'TTLSM_2', u'TNSSM_2', u'TSCRM_NCSS_1', u'TELFM_2', u'TINNM_INF_1', u'TINNM_COE_1', u'CELTE_3', u'CELTE_2', u'CELTE_1', u'TSCRM_2', u'TSCRMSCTY_1', u'TINNM_MMB_1', u'TTLSINNM_21', u'TNSSM_2INNM_NWS_1', u'TELFM_PLA_1', u'TINNELFM_1', u'TSCRM_ELFEM_21', u'TELPM_1', u'TELPM_2', u'TELFSCRM_2', u'TSCRM_1', u'TELFM_MIC_1', u'TELFM_SPA_1', u'TSCRM_RASM_1']

Scheduling staff edited 29 May at 13:08

['TTLSM_2', 'TNSSM_2INNM_COE_1', 'TINNM_MMB_1', 'TSCRM_NCSSELEM_1', 'TELFM_21', 'TINNM_INF_1', 'TINNM_COE_1', 'CELTE_3', 'CELTE_2', 'CELTE_1', 'TSCRM_SCTY_1ELPM_2', 'TELPM_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_NCSS_1', 'TINNM_1', 'TNSSM_2', 'TINNELFM_MMBIC_1', 'TINNMSCRM_SCTY_1', 'TINNM_NWS_1', 'TCELFM_PLA_1TE_3', 'TCELFM_1TE_2', 'TSCRM_ELEFM_12', 'TELPMFM_SPA_1', 'TCELPM_2TE_1', 'TSCRM_21', 'TSCRMINNM_INF_1', 'TELFM_MICPLA_1', 'TELFM_SPA_1TLSM_2', 'TSCRM_RASM_1']

 
Feedback News