News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'CFATESAMH_1', 'ARKITTFOFK_1', 'CSAMHTFAFK_1', 'TCFAFKTE_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:22

Torsdag 1 oktober 2020 kl 08:00 - 109:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['ARKITTFAFK_1', 'CSAMH_1', 'TFOFKCFATE_1', 'TFAOFK_1', 'CFATEARKIT_1']

Scheduling staff edited 17 June at 14:01

Torsdag 1 oktober 2020 kl 089:00 - 109:00

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['TFAFK_1', 'CSAMH_1', 'CFATETFOFK_1', 'TFOAFK_1', 'ARKIT_1', 'CFATE_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/62096208697

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CSAMHTFOFK_1', 'TFOFKCFATE_1', 'TFAFK_1', 'ARKIT_1', 'CFATESAMH_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['TFAFK_1', 'TFOFK_1', 'CFATE_1', 'TFAFK_1', 'ARKIT_1', 'CSAMH_1']

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:16
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'COPENBIOT_1', 'CFATETIKED_1', 'CINEKSAMH_1', 'ARKITCINEK_1', 'CSAMHELTE_1', 'TIKEDFOFK_1', 'CBIOTMATD_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CMATDTFAFK_1', 'CELTETKEM_1', 'TCFAFKTE_1']

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TFAFK_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Administrator Henry Muyingo edited 15 March at 16:03

Föreläsning om informationssökning och metodfrågor m.m ¶

Scheduling staff edited 17 March at 14:16

5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab

['TFAFKCSAMH_FEFJ_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJTFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 March at 03:32

['CSAMH_FEFJTFAFK_3', 'TFOFK_3', 'TFAFKCSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['TFAOFK_3', 'TFOAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOFK_3', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 29 May at 19:01

['CSAMH_FEFJTFAFK_3', 'TFOFK_3', 'TFAFKCSAMH_FEFJ_3']

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TFAFK_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Administrator Henry Muyingo edited 15 March at 16:02

Föreläsning om upplägg och utformning av vetenskapliga rapporter.¶

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TFAFK_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

 
October 2019
Scheduling staff created event 21 October 2019
 
Scheduling staff created event 3 October 2019
Administrator Erika Charpentier edited 22 October 2019

Information om utbytesstudier

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter! Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 2 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 3. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.¶

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands. Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.¶

Välkomna!¶

Marta Parzonka och Erika Charpentier Internationella koordinatorer¶

Erika Charpentier tagged with utbytesstudier. 22 October 2019

Administrator Erika Charpentier edited 22 October 2019

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter!

Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 2 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 3. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands. Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.

Välkomna!

Marta Parzonka och Erika Charpentier Internationella koordinatorer

Scheduling staff edited 29 May at 18:31

['CSAMH_HBATBBP_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CSAMH_BBSTP_3', 'CSAMH_MVTK_3', 'TFOFK_2SPL_3', 'CSAMH_BPR_3', 'CSAMH_STPMVTK_3', 'CSAMH_GIT_3TFAFK_2', 'TFAOFK_2', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLGIT_3', 'CSAMH_HBAT_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
September 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Cecilia Berg edited 27 September 2019

MöteOBS! Inställt möte, nytt datum och mer information kommer inom kort.

Scheduling staff edited 27 September 2019

SpårvalsmöteInställt

 
August 2019
Scheduling staff created event 23 August 2019
Scheduling staff edited 29 May at 17:55

['TFAOFK_1', 'TFOAFK_1']

 
Feedback News