Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

Januari 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:28
Administratör Pia Johansson redigerade 31 januari 14:41

EvenemangLava – Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag!

Lava – Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag! ¶

Mässan ger dig som student möjlighet att komma i kontakt med totalt 122 företag inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Mässans fokus är att skapa ett forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter.¶

Datum: 14 februari 2019 Tid: 10.00-16.00 Plats: Nymble¶

Administratör Pia Johansson redigerade 31 januari 14:43

Lava – Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag!

Mässan ger dig som student möjlighet att komma i kontakt med totalt 122 företag inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Mässans fokus är att skapa ett forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter.

Datum: 14 februari 2019 Tid: 10.00-16.00 Plats: Nymble

 
November 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

Föreläsning - Plugga smart nyantagna H18

Schemahandläggare redigerade 4 oktober 08:48

Inspirerande studieteknik

Schemahandläggare redigerade 26 november 08:32

31e731ab-b24565f05-ff185-46b4-b0d3-bd2408563a3e306-a50b-24be99ced05d

Obs! ny sal - Inspirerande studieteknik

Administratör Pia Johansson redigerade 26 november 14:09

Föreläsning - Plugga smart nyantagna H18 och för andra intresserade

Föreläsningen inleds kl. 15:15 av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova:¶

Hur kan du Plugga smart och samtidigt få ett hållbart studentliv?¶

En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda och genomföra dina studier. Konkreta råd angående struktur och tidsplanering ges.¶

Andra delen av föreläsningen börjar kl. 16:15 och är en inspirerande föreläsning. ¶

Plugga smartare!¶

KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.¶

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.¶

 
Oktober 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 17 oktober 07:19
Administratör Erika Charpentier redigerade 17 oktober 10:29

Information om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter

Erika Charpentier taggade med utbytesstudier och KTH Global. 17 oktober 10:29

Administratör Erika Charpentier redigerade 17 oktober 10:36

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter! Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 2 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 3.¶

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands.¶

Administratör Erika Charpentier redigerade 17 oktober 10:37

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter! Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 2 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 3.

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands.

Välkomna!¶

Administratör Erika Charpentier redigerade 17 oktober 10:45

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter! Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 2 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 3. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands.¶ Välkomna!Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.¶

Välkomna!¶

Sofia Norlander och Erika CharpentierInternationella koordinatorer

Administratör Erika Charpentier redigerade 17 oktober 10:46

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter! Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 2 och som är intresserade av att åka på utbyte i årskurs 3. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin av utbildningen på ett annat universitet utomlands.Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.

Välkomna!

Sofia Norlander och Erika CharpentierInternationella koordinatorer

 
September 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 31 juli 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

InformationProgrammöte - val av inriktning åk2

Administratör Pia Johansson redigerade 20 september 2018

Programmöte - val av inriktning åk2Spår Fastighetsutveckling eller fastighetsförmedling?

Spår Fastighetsutveckling eller fastighetsförmedling? Mötet riktar sig till er som går i åk 2 och börjar kl. 12:15. Mötet är också öppet för andra studenter inom programmet som är intresserade och då i mån av plats.¶

Programansvarig Lotta Snickare tillsammans med studievägledningen berättar hur ni gör ert val av spår. Vi tipsar även om arbetsgivare och befattningar som er utbildning kan leda till. Alumner som är ute i arbetslivet kommer och berättar om sina arbeten och hur de valde spår. ¶

Eventuella frågor e-postas till Pia Johansson, studievägledare, på svl-s@abe.kth.se.¶

 
Augusti 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 31 juli 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

InformationProgrammöte - examen, master och kandidatarbete åk3

 
Schemahandläggare skapade händelsen 1 juni 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

InformationProgramstartsmöte - nyantagna H18

 
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

Föreläsning - nyantagna H18

 
Schemahandläggare skapade händelsen 17 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 23 maj 2018

Cushman Wakefield

Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

THS aktivitet - nyantagna H18

 
Schemahandläggare skapade händelsen 1 augusti 2018
Administratör Pia Johansson redigerade 9 augusti 2018

THS aktivitet - nyantagna H18

 
Feedback Nyheter