News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 4 May at 10:46
Scheduling staff edited 11 May at 15:37

Årskurskollegie - Endast för kursansvariga och studentrepresentanter

Scheduling staff edited 17 May at 07:07

['TIELA_3', 'TIDAA_3', 'TIMEL_3']

Scheduling staff edited 26 May at 04:31

['TIELA_3', 'TIDAA_3', 'TIMEL_3', 'TIELA_3']

 
Scheduling staff created event 4 May at 10:46
Scheduling staff edited 5 May at 04:32

['TIELA_2', 'TIMELDAA_2', 'TIDAAMEL_2']

Scheduling staff edited 11 May at 15:37

Årskurskollegie - Endast för kursansvariga och studentrepresentanter

Scheduling staff edited 12 May at 04:32

['TIELA_2', 'TIDAAMEL_2', 'TIMELDAA_2']

 
Scheduling staff created event 4 May at 12:50
Scheduling staff edited 5 May at 04:43

['TIMEL_1', 'TIDAELA_1', 'TIELDAA_1']

Scheduling staff edited 12 May at 04:43

['TIMELDAA_1', 'TIELA_1', 'TIDAAMEL_1']

 
Scheduling staff created event 4 May at 11:45
Scheduling staff edited 5 May at 04:31

['CMEDTTIMEL_1', 'TIMELA_1', 'TIDAA_1', 'TIELACMEDT_1']

Scheduling staff edited 12 May at 04:31

['TIMELDAA_1', 'TIELA_1', 'TIDAACMEDT_1', 'CMEDTTIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 4 May at 10:55
Scheduling staff edited 5 May at 04:55

['TIDAAMEL_1', 'CMEDTTIELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TITEH_TIELDAA_1', 'TIMTEH_TIEL_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TIELACMEDT_1']

Scheduling staff edited 12 May at 04:52

['TIMELTEH_TIDA_1', 'TIELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIELMEL_1', 'TIDAA_1', 'CMEDT_1', 'TITEH_TIDA_1', 'CMEDTEL_1']

Scheduling staff edited 26 May at 04:51

['TITEH_TIDELA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TIMELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'TIDAA_1', 'CMEDT_1', 'TITEH_TIEL_1']

 
Scheduling staff created event 4 May at 10:55
Scheduling staff edited 5 May at 04:55

['TIDAAMEL_1', 'CMEDTTIELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TITEH_TIELDAA_1', 'TIMTEH_TIEL_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TIELACMEDT_1']

Scheduling staff edited 12 May at 04:52

['TIMELTEH_TIDA_1', 'TIELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIELMEL_1', 'TIDAA_1', 'CMEDT_1', 'TITEH_TIDA_1', 'CMEDTEL_1']

Scheduling staff edited 26 May at 04:51

['TITEH_TIDELA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TIMELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'TIDAA_1', 'CMEDT_1', 'TITEH_TIEL_1']

 
April 2023
Scheduling staff created event 1 November 2022
Scheduling staff edited 3 November 2022

['TIELA_3', 'TIDAA_3', 'TIMEL_3', 'TIELA_3']

Scheduling staff edited 25 November 2022

['TIDAELA_3', 'TIMEL_3', 'TIELDAA_3']

Scheduling staff edited 21 April at 09:17

Årskurskollegie - Endast för kursansvarig lärare och studentrepresentanter. Kallelse har skickats till berörda personer.

['TIELA_3', 'TIMEL_3', 'TIDAA_3', 'TIELA_3']

Scheduling staff edited 4 May at 04:30

['TIELA_3', 'TIMEL_3', 'TIDAA_3', 'TIELA_3']

Scheduling staff edited 12 May at 04:30

['TIELA_3', 'TIMELDAA_3', 'TIDAAMEL_3']

 
March 2023
Scheduling staff created event 15 March at 15:18
Administrator Frida Nilsson edited 23 March at 09:20

Information om kursval till H23

Välkommen till informationsmöte gällande kursval inför höstterminen 23¶


* Information från kursansvariga om kursernas innehåll
* AKP valet: hur söker jag kurserna och vad behöver jag tänka på

Administrator Frida Nilsson edited 11 April at 14:16

Information om kursval till H2åk 3

Välkommen till informationsmöte gällande kursval inför höstterminen 23


* Information från Programansvariga och kursansvariga om kursernas innehåll
* AKP valet: hur söker jag kurserna inför åk 3 och vad behöver jag tänka på

Administrator Frida Nilsson edited 11 April at 14:17

Denna information gäller åk 2 på Data, Elektro och åk 3 för Teknik och ekonomi Data/Elektro:¶

Välkommen till informationsmöte gällande kursval inför höstterminen


* Information från Programansvariga och kursansvariga om kursernas innehåll
* AKP valet: hur söker jag kurserna inför åk 3 och vad behöver jag tänka på

Scheduling staff edited 14 April at 04:32

['TITEH_3', 'TIELA_2', 'TIDAA_2', 'TITEH_3']

Administrator Frida Nilsson edited 19 April at 19:09

Denna information gäller åk 2 på Data, Elektro och åk 3 för Teknik och ekonomi Data/Elektro:

Välkommen till informationsmöte gällande kursval inför höstterminen


* Information från Programansvariga och kursansvariga om kursernas innehåll
* AKP valet: hur söker jag kurserna inför åk 3 och vad behöver jag tänka på
För er som deltar via hybridmöte: ¶

Zoom länk: https://kth-se.zoom.us/j/62068062972 ¶

 
Scheduling staff created event 24 February at 13:31
Scheduling staff edited 1 March at 10:18

FreTisdag 321 mars 2023 kl 12:00 - 13:00

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

Scheduling staff edited 1 March at 12:58

Presentation: Alstom Transport - Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68880537186

Scheduling staff edited 17 March at 03:37

['TIELA_2TEH_1', 'TITEHELA_1', 'TIELDAA_32', 'TIELDAA_13', 'TIDAA_1TEH_3', 'TIDAELA_32', 'TIDAA_21', 'TITEHELA_3']

Scheduling staff edited 31 March at 04:32

['TITEH_1ELA_2', 'TIELA_13', 'TIDAA_2', 'TIDAATEH_3', 'TITEHDAA_3', 'TIELA_21', 'TIDAA_1', 'TIELA_3TEH_1']

 
February 2023
Scheduling staff created event 28 February at 09:18
Scheduling staff edited 17 March at 03:39

['TITEH_TIDAA_12', 'TITEH_TIDAA_21']

Administrator Frida Nilsson edited 23 March at 09:23

Information om kursval inför H23

Administrator Frida Nilsson edited 11 April at 14:20

Information om kursval inför H23åk 2

Studievägledare informerar om:¶

AKP valet- hur ni söker kurserna till åk 2¶

Behörighetskrav till kurser¶

annat viktigt att tänka på¶

Välkommen!¶

Administrator Frida Nilsson edited 18 April at 10:43

Studievägledare informerar om:

AKP valet- hur ni söker kurserna till åk 2

Behörighetskrav till kurser

annat viktigt att tänka på

Zoom länk: ¶

https://kth-se.zoom.us/j/61644519328 ¶

Välkommen!

 
Feedback News