Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FUNKA Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få kompensatoriskt stöd i sina studier vid KTH.

En funktionsnedsättning kan uttrycka sig i fysiska, medicinska, psykiska eller kognitiva begränsningar av en persons funktionsförmåga. 

KTH bedriver, i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567), ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning. En del i det arbetet är att erbjuda kompensatoriskt stöd i studiesituationen. Gruppen som samordnar stödet heter Funka. Stöd kan ordnas för personer med varaktig funktionsnedsättning som har varat eller beräknas vara minst sex månader. Du måste alltid ansöka om pedagogiskt stöd via Nais. Om du studerar på flera högskolor måste du ansöka om pedagogiskt stöd på respektive högskola, alltså även på KTH.

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt till pedagogiskt stöd genom Funka, då kan du istället ta kontakt med din institution för eventuella frågor.

Här följer exempel på stöd:

  • Längre skrivtid vid tentamen och kontrollskrivning.
  • Anteckningshjälp. En kurskamrat antecknar och kopierar sina anteckningar åt dig.
  • Kurslitteratur som talbok

Här hittar du mer information: https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning

Vid frågor, kontakta funka@kth.se