Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Boka grupprum

Du som är programstudent på KTH Kista kan boka de grupprum som finns i Electrum. 

Rummen kan bokas för minst en halvtimme och max två timmar åt gången samt högst två veckor framåt. En ny bokning kan göras när den föregående är avslutad.

Grupprummen är bokningsbara alla dagar mellan kl. 07:00-23:00.

Boka grupprum

Regler för användning och bokning av grupprum

  • Endast programstudenter på KTH Kista kan nyttja grupprummen.
  • Företräde ges till grupper om minst två personer. Sitter någon ensam i ett rupprum har en grupp på två eller fler personer rätt att nyttja grupprummet även om den ensamma studenten har en bokning.
  • Om ett rum är bokat och ingen har dykt upp efter 15 minuter är det fritt fram att nyttja rummet.

Frågor?

Vänligen kontakta Servicecenter om du har några frågor: service@eecs.kth.se.