Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hitta examinator

Examinator för examensarbetet är en utsedd lärare anställd vid KTH. Akademisk handledare utses av examinator. Om examensarbetet utförs vid till exempel ett företag bör även en handledare utses vid företaget.

En lista över examinatorer finns på kurshemsidan för examensarbetskursen. Om en forskare och/ eller lärare har bidragit med examensarbetsprojektet är det vanligtvis denne (dessa personer) som blir examinator och/eller akademisk handledare.

Handledare vid företag brukar vanligtvis tillhandahållas av det företag som annonserat eller erbjudit examensarbetet.