Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 34 Show in My Schedule
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 08:00-12:00 Övrigt
Övrigt
Location T2
Note: Inspirationsdag
Mon 26 aug 13:00-15:00 Övrigt
Övrigt
Location T63
Note: Inspirationsdag
Week 37 Show in My Schedule
Tue 10 sep 12:00-13:00 MFS-info & lunch
Information
Location T67
Note: MFS-info & lunch (åk3)

Information om Minor Field Studies - SIDAs stipendium för att skriva exjobb i ett utvecklingsland. Föranmäl dig för gratis lunch här: www.kth.se/form/mfs-flemingsberg

Week 38 Show in My Schedule
Tue 17 sep 10:00-12:00 Information
Information
Location T2
Note: Svl-info
Fri 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location T1
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News