Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your programme web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

More information

These pages are directed to the whole programme and positioned after the Calendar in the menu. Only programme level admins can edit the pages.

Page Can read Last changed
AKP Anmälan till kurs inom programStudents2019-04-26
Förkunskapskrav och uppflyttningStudents2017-08-10
Allmän information om anmälan till kurs inom programStudents2019-03-05
Anmälan till kurs inom program AKPStudents2019-03-05
Boka grupprumEveryone2018-06-14
KarriärstödStudents2017-11-06
Min utbildningStudents2019-04-06
Powerpoint-presentationerStudents2019-04-30
StudievägledningStudents2017-11-06
Temautbildningen Teknik och ekonomi inriktning elektroteknikStudents2017-05-04
UppropEveryone2018-06-27
Årskurs 3, inför och under utbildningenStudents2018-04-20
Så här gör du ditt valStudents2019-03-05
Valbara kurser för samtliga programStudents2018-04-20
ReglerStudents2018-04-05
ExamensarbeteStudents2017-05-04
ExamenStudents2017-05-04

Programmme wiki

Wiki pages are directed to the whole programme and placed under the wiki. All students and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News