Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 17 Show in My Schedule
Mon 26 apr 13:00-14:00 Information
Information
Location: Digital
Note: Programinformation - Join Zoom Meeting https://kth-se.zoom.us/j/69582670723

Viktig information inför period 1 och 2 för hösten 2021.

Vilka kurser som ska sökas inför år 2 (ansökan om kurser inom program, AKP val)
Hur ska du tänka och göra om du har kurser kvar från år 1.
Att planera framåt.

Varmt välkomna

Ann studievägledare

Week 18 Show in My Schedule
Mon 3 may 13:00-14:00 Information
Information
Location: Digital
Note: Programinformation

Snart examen och vad innebär det?

Information om hur du söker examen, vad ska du göra om du har kurser kvar.

Varmt välkommen!

Ann studievägledare

Feedback News