Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 Show in My Schedule
Wed 22 jan 09:00-10:00 Studieinformation inför examen
Information
Location T55

Sista terminen och det är dags för examensarbete

Som studievägledare är det sista informationen jag ger Er och passet ska innehålla följande;

- Hur du tar ut examen
- Vad ska du göra om du inte är klar med alla kurser
- Examensarbetet, Mats är tillgänglig
- Frågor om Mastern

Välkomna Ann och Mats

Fri 24 jan 10:00-11:00 Studieinformation inför årskurs 3
Information
Location T3

Behörig att läsa projektkursen i år 3, P1?

Vi ska gå igenom särskild behörighet till projektkursen och information om valfria kurser.

Välkomna Ann Studievägledare

Week 17 Show in My Schedule
Thu 23 apr 09:00-10:00 Studieinformation om att läsa kurser i år 2
Information
Location T67

Inför år 2, uppflyttningskrav.

Vilka särskilda behörigheter behöver du för att läsa kurser i år 2.

Hur kan du planera om du inte klarat kurser,

Information om AKP valet

Välkomna Ann Studievägledare

Feedback News