News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 19:43
 
Scheduling staff created event 5 May at 14:44
Scheduling staff edited 5 May at 14:49

Information about master thesis projects BB200X https://kth-se.zoom.us/j/68344470518

Scheduling staff edited 7 May at 05:01

['TMBIM_OMIC1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TIMBMCBPB_1', 'TIMBM_CBPBENBT_1', 'TIMBIM_ENZBOMIC_1', 'TIMBIM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 21:12

['TMBIM_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TMBIM_OMIC1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBMIM_OMIC_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:46

['TMBIM_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1']

Scheduling staff edited 19 May at 04:42

['TIMBIM_ENBT_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TIMBIM_OMIC_1', 'TIMBMIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 28 May at 04:36

['TIMBIM_ENMABT_1', 'TIMBIM_CBPBOMIC_1', 'TIMBIM_OMICCBPB_1', 'TIMBIM_ENZB_1', 'TIMBIM_ENZB_1', 'TIMBM_1', 'TIMBIM_MAENBT_1']

 
December 2020
Scheduling staff created event 9 December 2020
Scheduling staff edited 18 December at 03:37

['TIMBIM_MABT_2CBPB_1', 'TIMBM_2', 'TMMKEMM_1', 'TMVTCTKEM_12', 'TIMBIM_ENBTOMIC_1', 'TIMBM_ENBT_2ZB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TMMMM_POTE_1MMM_1', 'TMBIM_OMIC_2', 'CBIOT_3', 'TIMBKEMM_12', 'TIMBM_ENZBCBIOT_1', 'TMBIVTM_12', 'TKEMM_2', 'CBIOMBIM_MABT_1', 'TIKEMMD_1', 'TMMMM_2', 'CTIKEDM_1', 'TIKED_3', 'TMMMM_POTE_2', 'CTKETMBIM_2', 'CTKETIMBM_1', 'CTKEM_3', 'CBIOTIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_21', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPBMMM_POTE_1', 'TIKED_3', 'CBIOT_2', 'TMVTCTKEM_23', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBIM_ENZBMABT_2', 'TIKED_2', 'TIMBM_CBPBMVTM_1', 'TIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_1']

Scheduling staff edited 7 May at 19:15

['TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_2', 'TKEMMENBT_2', 'TMMMM_POTE_1', 'CTKEM_23', 'TMBIM_OMIC_11', 'CBIOT_2', 'TIMBIM_ENZB_12', 'TMMMM_1POTE_2', 'TMBIM_OMIC_2', 'CBIOT_3', 'TKEMM_2', 'CBIOTMABT_1', 'TIKED_3', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMVTM_2', 'TIKED_1', 'TIMBIM_MABTCBPB_1', 'CBIOT_3', 'CTIKEDM_1', 'TMMMMBIM_OMIC_2', 'CTKEM_12', 'TMMMM_POTEIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_2', 'TIMBM_1', 'TIMBM_ENBTMABT_2', 'CBIOT_1', 'TMMMM_2', 'TMBIM_OMIC_1', 'TMMMM_POTEIMBM_ENBT_1', 'TIKED_3', 'CBIOT_2', 'CTKEMM_31', 'TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABT1', 'TKEMM_2', 'TIKED_2MMMM_1', 'TMVTM_1', 'TIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_12']

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMMMIMBM_1', 'TIMBIM_MAENBT_1', 'TIMBIM_CBPBOMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMVTMMMM_POTE_1', 'TIMBMVTM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TMMKEMM_POTE_1', 'TMBIMMM_1']

Scheduling staff edited 18 August 2020

Tisdag 25 augusti 2020 kl 089:00 - 176:00

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcfDigital

Kick Off via zoom

['TIMBM_CBPENZB_1', 'TIMBMMBIM_MABT_1', 'TIMBM_ENBTCBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMVTMKEMM_1', 'TMMMM_1', 'TMVTM_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1', 'TKEMMMM_POTE_1', 'TMMMIMBM_1']

Scheduling staff edited 21 August 2020

['TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPBMVTM_1', 'TMMMM_1', 'TKEMM_1', 'TKEMIMBM_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMVTMIMBM_CBPB_1', 'TIMBIM_ENBTOMIC_1', 'TIMBIM_ENBT_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TMMMM_POTEIMBM_ENZB_1', 'TIMBIM_1']

Scheduling staff edited 11 September 2020

['TMVTKEMM_1', 'TMMMM_1', 'TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMMMM_POTEIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TIMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBTMMMM_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_ENZBMMMM_POTE_1', 'TMBIVTM_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TKEMMVTM_1', 'TIMBM_CBPBENBT_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TIMBM_ENBTMMMM_POTE_1', 'TMBIMMM_1', 'TIMBIM_OMIC_1', 'TMMMM_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMVTMIMBM_ENZB_1', 'TIMBM_1', 'TKEMM_1', 'TMBIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 7 May at 17:01

['TMVTMIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TMBIKEMM_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMMMMIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZBMMMM_1', 'TIMBMVTM_1', 'TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1']

 
May 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TIMBM_CBPENZB_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TIMBIM_1', 'TMBIMOMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TIMBIM_ENZB_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBIM_OMICENZB_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1', 'TIMBMIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 29 April 2020

8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4Distans

['TMBIM_1', 'TIMBM_1', 'TIMBM_ENZBENBT_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBIM_MABTENZB_1', 'TIMBM_1']

Administrator Qi Zhou edited 30 April 2020

For students doing master thesis projects in 2021.¶

Administrator Qi Zhou edited 30 April 2020

Information for 2021

Scheduling staff edited 8 May 2020

['TMBIM_1', 'TIMBM_ENBTOMIC_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TMBIM_1', 'TIMBM_CBPENZB_1', 'TMBIM_OMICIMBM_1', 'TIMBM_ENZCBPB_1', 'TIMBM_ENBT_1']

Scheduling staff edited 9 May 2020

['TMBIM_OMICMABT_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBIM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TIMBM_1', 'TIMBM_CBPENZB_1', 'TIMBIM_ENBTOMIC_1']

Nixon Jose removed his/her comment
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMBIM_MABT_1', 'TMBIMCBPB_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TIMBMMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_OMICMABT_1', 'TMBIM_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENBTZB_1', 'TIMBM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TMBIM_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIMBIM_MAENBT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBIM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBTZB_1', 'TIMBM_1', 'TMBIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBIM_1', 'TIMBIM_OMICENZB_1', 'TIMBIM_ENZB_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1']

 
September 2019
Scheduling staff created event 2 September 2019
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TIMBIM_2', 'TIMBIM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIMBIM_2', 'TIMBIM_2']

Scheduling staff edited 7 May at 15:38

['TIMBIM_2', 'TIMBIM_2']

 
August 2019
Scheduling staff created event 19 August 2019
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TMBIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIMBIM_MAENBT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBIM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBTZB_1', 'TIMBM_1', 'TMBIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:26

['TIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBIM_1', 'TIMBIM_OMICENZB_1', 'TIMBIM_ENZB_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1']

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 14 June 2019

Tisdag 27 augusti 2019 kl 15:00 - 179:00

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TKEMMMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBM_ENBTCBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBMVTM_1', 'TIMBIM_1', 'TKEMM_1', 'TMVTM_1', 'TMBIM_MABTMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMBIM_OMIC_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TKEMMVTM_1', 'TMMMMIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMVTM_1', 'TIMBMMMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TMMMM_POTEIMBM_1', 'TKEMM_1', 'TMBIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 7 May at 14:45

['TMVTMIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TMBIKEMM_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMMMMIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZBMMMM_1', 'TIMBMVTM_1', 'TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TKEMMMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TIMBIM_CBPBMABT_1', 'TIMBM_ENBTCBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TIMBMVTM_1', 'TIMBIM_1', 'TKEMM_1', 'TMVTM_1', 'TMBIM_MABTMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENBT_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMBIM_OMIC_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TKEMMVTM_1', 'TMMMMIMBM_ENBT_1', 'TMBIM_MABT_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TIMBM_ENZB_1', 'TMVTM_1', 'TIMBMMMM_POTE_1', 'TMMMM_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZBT_1', 'TMMMM_POTEIMBM_1', 'TKEMM_1', 'TMBIM_MABT_1']

Scheduling staff edited 7 May at 14:45

['TMVTMIMBM_ENBT_1', 'TIMBIM_ENMABT_1', 'TMBIKEMM_1', 'TIMBM_CBPB_1', 'TMMMM_POTE_1', 'TMMMMIMBM_ENZB_1', 'TMBIM_OMIC_1', 'TIMBM_ENZBMMMM_1', 'TIMBMVTM_1', 'TKEMMIMBM_CBPB_1', 'TMBIM_MABTOMIC_1']

 
November 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 7 May at 13:18

['TIMBIM_1', 'TIMBIM_1']

 
Feedback News