Master's Programme, Media Management

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Om den här sidan

Här kan du som student eller anställd på KTH diskutera, informera, dela material (i t.ex. programwikin) och ställa frågor kring allt som rör programmet och studierna. Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via e-post om det som skrivs här. Det finns även länkar till programrelaterad information som kan vara viktig för dig som student. Alla program har ännu inte börjat använda dessa programwebbar fullt ut, men om du som student skriver en fråga till KTH, ser vi till att den blir besvarad.

Vill du veta mer om hur programwebben och KTH Social fungerar kan du läsa mer i Virtuellt Campus-gruppen.

About this page

Here students and employees at KTH can share information, discuss or ask questions about everything related to this program. All students that are admitted to this program automatically gets a subscription and therefore gets notified through e-mail about activities on this page. There are also links to program related information that may be important for you as a student. All programs have not yet started to use these program websites fully, but if you as a student ask a question here, we will make sure that you get a response.

If you would like to know more about how KTH Social works, you can find additional information in the Virtual Campus group.

Feedback News