Master's Programme, Systems, Control and Robotics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Johanna Orihuela Swartling-med-quadrocopter.jpg

Welcome to SCR programme website!

The theme of the Master of Science programme in Systems, Control and Robotics is analysis, design and control of complex technical systems. Within the program the students will learn the theoretical foundations of modeling, control and optimization of complex systems.

The application areas for systems and control are many, and within the program the student may choose to focus on robotics and autonomous systems, electric power systems or networked control systems. There is also an opportunity for in-depth studies in systems and control theory.

In its interdisciplinary spirit the programme offers courses from the School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS). 

On the left hand side you find more information about the Systems, Control and Robotics masters program.

Contact

Programme Director: Associate professor Petter Ögren, Profile

Feedback News