News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 19:36
 
December 2020
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYA_12', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYD_2E_1', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYC_2D_1', 'TTFYM_TFYB_2G_1', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYF_1B_2', 'TTFYM_TFYEC_2', 'TTFYM_TFYCA_1', 'TTFYM_TFYE_1D_2']

Scheduling staff edited 17 November 2020

['TTFYM_TFYA_21', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYBG_1', 'TTFYM_TFYE_1D_2', 'TTFYM_TFYE_2B_1', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'TTFYM_TFYG_1B_2', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYB_2F_1', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYAC_1', 'TTFYM_TFYD_2E_1']

Scheduling staff edited 20 November 2020

['TTFYM_TFYA_1D_2', 'TTFYM_TFYDA_1', 'TTFYM_TFYGC_1', 'TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYBF_1', 'TTFYM_TFYC_2G_1', 'TTFYM_TFYBC_2', 'TTFYM_TFYA_2E_1', 'TTFYM_TFYFB_1', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYED_1']

Scheduling staff edited 15 December 2020

Onsdag 27 januari 2021 kl 130:00 - 176:00

FUSION - arbetsmarknadsdag - https://fusion.graduateland.com

['TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYAB_1', 'TTFYM_TFYCB_2', 'CTMAT_1', 'TTFYM_TFYBA_2', 'TTFYM_TFYF_1D_1', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYGF_1', 'TTFYM_TFYCF_2', 'TTFYM_TFYEG_1', 'TTFYM_TFYB_1G_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYA1', 'CTFYS_3', 'CTFYS_2', 'TTFYM_TFYA_1', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYDC_1', 'CTFYS_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TTFYM_TFYDE_2', 'TTFYM_TFYB_1C_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTMATCTMAT_1', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYCF_2', 'TTFYM_CTFYFS_1', 'TTFYM_TFYF_2B_1', 'TTFYM_TFYGF_1', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTTFYS_3', 'CM_TFYSD_2', 'TTFYM_TFYA_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCD_1', 'CTFYS_12']

Scheduling staff edited 7 May at 19:03

['TTFYM_TFYE_2D_1', 'TTFYM_TFYCF_2', 'CTMAT_1', 'TTFYM_TFYE_1G_2', 'TCTFYM_TFYBS_2', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYF_2E_1', 'CTFYS_1TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYBG_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_2A_1', 'TCTFYM_TFYA_2S_3', 'TTFYM_TFYDE_2', 'TTFYM_TFYAC_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'CTFYS_31', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'CTTFYM_TFYSB_2']

 
October 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMDLKR_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_2', 'TMEGM_MEGBD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYGDTNM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAKM_DAVE_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKRJVTM_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMAAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYAG_2', 'TJVTMAM_OPSA_2', 'TTEMFYM_TEMFYA_2', 'TMRSM_MRSBAEEM_SYS_2', 'TFORMEGM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYFNEEM_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYDRSM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2']

Scheduling staff edited 4 August 2020

['TTFYM_TFYFFORM_FORB_2', 'TANEEM_LKR_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGDEGM_MEGE_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNTMAM_2', 'TMRSM_MRSAEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMRSM_MRSBD_2', 'TTMAKM_2', 'TFORMDAVE_2', 'TJVTDTNM_2', 'TTMAM_DAVEFYM_TFYF_2', 'TMEGRSM_MEGRSB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_2', 'TTEMFYM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASAFORM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGEB_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_OPTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYM_TFYAC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGMD_2', 'TNETEMM_TEMA_2', 'TAETEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMBMAM_SIDA_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTFYM_TFYBD_2', 'TTFYEMM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_FMIAAEEM_SYS_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSAEEM_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_TEMAM_COMA_2', 'TFORM_FORTMAM_OPSA_2']

Scheduling staff edited 7 August 2020

['TMAKM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TNAEEM_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGCRSM_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYGF_2', 'TMRSM_MRSAEEM_RMD_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYEEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TJVTMMAM_OPST_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TTFYM_TFYAD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSTMAM_SIDA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTEMM_TEMAAEEM_LKR_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTEMFYM_TEMFYC_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_RMDMEGM_MEGD_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYDG_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_SYSMRSM_MRSD_2', 'TMRSEGM_2', 'TTFYM_TFYBAEEM_FLT_2', 'TANEEM_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_FORMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGAE_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_OPSAJVTM_2', 'TTEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 14 August 2020

['TTMAKM_DAVE_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TAEEM_2', 'TMRSMMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TAEEM_SYSRMD_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TDTNMAEEM_SYS_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMAKM_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TFORM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGBE_2', 'TTMAM_OPSTMASA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEDTNM_2', 'TMRSM_MRSBA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYDTFYM_TFYG_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_SIDOPSA_2', 'TTFYMEGM_2', 'TAEEM_LKRMRSM_2', 'TTMAM_DAVECOMA_2', 'TTFYEMM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGDEMB_2', 'TTMAFYM_2', 'TTFYM_TFYGD_2', 'TMRSM_MRSDTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_FLTTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_MASAAEEM_FLT_2', 'TMEGM_MEGAD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMCFYM_TFYC_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAM_2']

Scheduling staff edited 21 August 2020

['TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTMAM_SIDAEMM_TEMA_2', 'TAEEM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGCE_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYC_2', 'TDTNM_2', 'TMRSEGM_MRSBEGD_2', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TFORM_FORAMRSM_2', 'TTMAKM_OPST_2', 'TFORMTMAM_FMIA_2', 'TTFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGEYM_TFYA_2', 'TTMAM_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TTFYM_TFYED_2', 'TDTNMTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSAB_2', 'TTFYM_TFYGMAM_DAVE_2', 'TNAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPMRSM_MRSA_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMM_TEMBMEGB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYAEEM_RMD_2', 'TTEMM_MAM_COMA_2', 'TTEMCM_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TANEEM_FLT_2', 'TMEGM_MEGDA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTMAMFORM_FORB_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYB_2']

Scheduling staff edited 16 September 2020

5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538Digital

['TTEMM_TAEEMA_2', 'TAEEMMRSM_MRSD_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGM_MEGB_2', 'TTEMM_2', 'TMEGEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYGMRSM_MRSA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTMAM_OPSTORM_FORA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TDTNMB_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTFYM_TFYFC_2', 'TMRSM_2', 'TMAKM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYATEMM_TEMA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_SIDMASA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_MRSAMEGM_MEGD_2', 'TFORM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGBE_2', 'TTEMFYM_TEMCFYF_2', 'TAEEM_LKRFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_RMDMRSM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMAM_2', 'TMEGM_MEGCA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSDTEMM_TEMC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TNEEMAKM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYD_2', 'TJVTM_2', 'TANEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMAM_DAVE_2']

Scheduling staff edited 18 September 2020

['TAETEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTEMM_TEMBTFYM_TFYF_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTEMMAEEM_FLT_2', 'TMEGTEMM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TAEEM_LKRAKM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_2', 'TAEEM_RMDMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_2', 'TDTNM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_MASAAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TFORM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGEAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TJVTM_2', 'TTFYEMM_TFYFEMB_2', 'TFORM_FORBA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMRSMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_COMFMIA_2', 'TTMAFORM_2', 'TMEGTMAM_MEGASA_2', 'TTEMM_TEMCMAM_DAVE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTMAM_FMIA2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMAKTFYM_2', 'TTFYM_TFYDA_2', 'TJVTMMRSM_MRSA_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_DAVMRSM_2', 'TTFYM_TFYE_2']

Scheduling staff edited 2 October 2020

['TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYFFORM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGBC_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTEMMTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAKM_SIDA_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTFYM_TFYCMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYBRSM_MRSD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TMEGM_MEGCE_2', 'TMEGMAEEM_FLT_2', 'TDTNMEGM_2', 'TTMAM_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSDMASA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TAEEM_RMDMRSM_MRSB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMAKM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGAD_2', 'TTMAM_FMIAFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_DAVEEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TAEEM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMRSM_MRSBAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYDTNM_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TMRSM_MRSAAEEM_SYS_2', 'TJVTM_2', 'TNEETFYM_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYEC_2']

Scheduling staff edited 5 October 2020

Information Y2, Master Thesis - Master Year 2 Information, Master Thesis. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/4997230912

Scheduling staff edited 9 October 2020

['TFORM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_TFYC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_2', 'TTMAM_FMIOPSA_2', 'TTFYM_TFYDMAKM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMEGM_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_LKRTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYAD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAJVTM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMAKM_2', 'TTEMM_TEMAB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORBTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTEMFYM_TEMBFYA_2', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TANEEM_2', 'TAEEM_RMDTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYGMRSM_2', 'TFORM_2', 'TDTNTFYM_2', 'TTFYM_TFYEFORM_FORB_2', 'TTEMM_2', 'TAEEM_SYSLKR_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_TFYCTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_2']

Scheduling staff edited 14 October 2020

['TTFYM_TFYC_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMAKMNEEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_COMOPSA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMAC_2', 'TTFYEMM_TFYGEMB_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYM_TFYBMAM_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGAE_2', 'TMEGMAEEM_LKR_2', 'TMRSEGM_MRSEGD_2', 'TFORM_FORAMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYDF_2', 'TJVTM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTEMM_TEMTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_SIDAOPST_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TNEEM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMRSM_2', 'TFORMMRSM_MRSB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYEMM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTEMMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_LKRRMD_2', 'TTMAM_OPSTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TAEEM_RMDJVTM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_DAVE_2']

Scheduling staff edited 16 October 2020

['TNEEM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTMAM_COMAMAKM_2', 'TAEEM_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPMASA_2', 'TTFYEMM_TFYEEMC_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TAEEM_FLTMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGETFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TAEEM_LKRRMD_2', 'TMEGM_MEGDTMAM_OPST_2', 'TMEGRSM_MEGRSB_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYFMEGM_MEGD_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_OPSTMEGM_MEGE_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDFYM_TFYA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSAEEM_SYS_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_SYSAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TTEMAM_2', 'TFORMTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_2', 'TMRSM_2', 'TAEEM_RMDEGM_MEGB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TJVTM_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTMAM_DAVETFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYF_2']

Scheduling staff edited 23 October 2020

['TMAKMAEEM_FLT_2', 'TAEEFORM_2', 'TDTNM_2', 'TTEMMFORM_FORA_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_MASSIDA_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGA_2', 'TMRSM_MRSAD_2', 'TTMAKM_OPSA_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIAMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYCA_2', 'TTEMM_TAEEMB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMEGM_MEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMEGDM_2', 'TTMAM_DAVEOPST_2', 'TTFYM_TFYEB_2', 'TTFYJVTM_2', 'TMEGM_MEGEC_2', 'TMEGM_MEGTMAM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TNEEM_2', 'TFORM_FORBEMM_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMRSMTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSDA_2', 'TTMAMRSM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTFYM_TFYFEMM_TEMB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGB_2']

Scheduling staff edited 30 October 2020

['TAEEM_FLTMRSM_MRSB_2', 'TFORDTNM_2', 'TFORM_FORAB_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTMAM_SIDARSM_2', 'TAEEM_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMEGRSM_MEGARSD_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMAKM_2', 'TMRSM_MRSFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYMAM_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TAEEM_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGEAEEM_FLT_2', 'TJVTM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTFYM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYGC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TJVTM_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAMFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTEMM_TEMMAM_OPSA_2', 'TTEMFYM_TEMCFYG_2', 'TTEMM_2', 'TNEEMMEGM_MEGD_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTMAKM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYFMEGM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTMAM_FMIAAEEM_RMD_2', 'TTFYM_TFYCF_2', 'TTFYM_TFYEB_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TDTNM_2', 'TMEGM_MEGBTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TNEEM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TMRSM_MRSB_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMRSMEGM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTMAMMAM_OPST_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORM_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TJVTTFYM_2', 'TMRSM_MRSANEEM_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TTFYMAM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TFORM_FORA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TAEEM_LKRMRSM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYEG_2', 'TAEEM_SYSRMD_2', 'TTMAM_OPSAAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TMEGM_MEGDE_2', 'TTFYM_TFYAF_2', 'TMAKM_2', 'TMEGMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_COMMASA_2', 'TAEEM_RMDTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYFD_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TMEGM_MEGAFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_FMICOMA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAM_DAVETEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTEMJVTM_2', 'TTMAM_MASAFYM_TFYC_2', 'TMAKM_2', 'TNETEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 7 May at 17:01

['TMEGM_MEGD_2', 'TTFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORMYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAETEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYMAKM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_FMISIDA_2', 'TTMAMAEEM_FLT_2', 'TMRSNEEM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_DAVETFYM_TFYB_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMRSEGM_MRSEGB_2', 'TTFYM_TFYG_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYFORM_FORA_2', 'TJVTM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_COMADAVE_2', 'TTEMFYM_TEMBFYF_2', 'TTFYM_TFYBFORM_2', 'TJVTTMAM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKMMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMC_2']

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 November 2019

Öppet hus på fysikinstitutionerna

Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELTEMEDT_3', 'CELTETTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYB_1B_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CMEDT_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CMEDT_3', 'CMEDT_2TFYS_2', 'CTFYS_1', 'CTFYSELTE_3', 'CTTFYS_2', 'CTFYS_1M_TFYA_1', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'CTFYSMEDT_3', 'TTFYM_TFYC_1D_1', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'CMEDT_2TFYS_3', 'TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_21', 'CTTFYS_2M_TFYB_1', 'CTFYS_12', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYA_1', 'CELTECMEDT_2']

Administrator Magnus Andersson edited 17 March 2020

På grund av de senaste dagarnas utveckling kring virusspridning, är det nu uteslutet att anordna ett fysiskt möte på KTH mellan studenter och lärare. Vi återkommer med närmare information senare om det går att ersätta delar av detta med någon form av digitalt möte.¶

Scheduling staff edited 20 March 2020

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50

['TTFYM_TFYD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYCD_1', 'TTFYM_TFYEC_1', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYD_1', 'CELTEELTE_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYBC_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYACMEDT_3', 'TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_1', 'CELTE_23', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 23 March 2020

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March 2020

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March 2020

['TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYCB_1', 'CELTE_2', 'CTFYS_3TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_2A_1', 'CTFYS_2ELTE_3', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'CMEDT_32', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYED_1', 'CTFYS_1MEDT_3', 'TCTFYM_TFYB_1S_2', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 27 March 2020

INSTÄLLT - Öppet hus på fysikinstitutionerna (INSTÄLLT)

Scheduling staff edited 3 April 2020

['TTFYM_TFYBCMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYBCMEDT_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYEA_1', 'TCTFYM_TFYAS_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'CMEDT_2', 'CELTEB_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'CMEDT_3', 'CTTFYM_TFYSA_2', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'CTFYS_13', 'CTTFYS_3M_TFYE_2']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'CMEDT_2TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_1C_2', 'CTFYS_1ELTE_3', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_TFYD_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_1CMEDT_2', 'CTFYS_2', 'CTFYS_31', 'TTFYM_TFYE_2A_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTFYS_3', 'CMEDT_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCE_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYBD_1', 'TTFYM_TFYD_2', 'CELTE_21', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'CMEDTELTE_3', 'TCTFYM_TFYBS_2', 'TTFYM_TFYEC_2', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYSELTE_2', 'CTTFYSM_TFYA_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Scheduling staff edited 7 May at 15:25

['TTFYM_TFYACELTE_3', 'CELTE_2', 'CTTFYS_3M_TFYD_1', 'CMEDT_2', 'CMEDT_3TFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYCA_1', 'TTFYM_TFYB_2', 'CELTE_3', 'CCTFYS_3', 'TTFYM_TFYSE_2', 'TTFYM_TFYC_21', 'CTTFYS_1', 'CELTE_2M_TFYA_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYDB_2']

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYEC_2', 'TTFYM_TFYE_12', 'TTFYM_TFYA_2G_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYA_1B_2', 'TTFYM_TFYB_1CTFYS_3', 'CTTFYS_2M_TFYC_1', 'TTFYM_TFYGD_1', 'TTFYM_TFYF_1D_2', 'TTFYM_TFYCE_1', 'TTFYM_TFYC_2B_1', 'TTFYM_TFYBA_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2', 'CCTFYS_1', 'TTFYM_TFYSA_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYGE_1', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1B_2', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2B_1', 'CTFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTFYM_TFYD_2E_1', 'CTFYS_13', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYEG_1', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYB_2B_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYGD_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYB_12', 'CTFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCF_1', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TCTFYM_TFYES_2', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_21', 'CTTFYM_TFYSA_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Scheduling staff edited 7 May at 16:09

['TTFYM_TFYA_2D_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYF_12', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYE_2D_2', 'TTFYM_TFYG_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYGA_1', 'TTFYM_TFYC_1CTFYS_3', 'TTFYM_TFYBE_2', 'CTFYS_2TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYDB_2']

 
October 2019
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 6 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTFYM_TFYE_21', 'TCTFYM_TFYE_1S_3', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_2TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1D_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCF_1', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TCTFYM_TFYES_2', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_21', 'CTTFYM_TFYSA_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Scheduling staff edited 7 May at 16:02

['TTFYM_TFYA_2D_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYF_12', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYE_2D_2', 'TTFYM_TFYG_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYGA_1', 'TTFYM_TFYC_1CTFYS_3', 'TTFYM_TFYBE_2', 'CTFYS_2TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYDB_2']

 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 5 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTFYM_TFYE_21', 'TCTFYM_TFYE_1S_3', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_2TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1D_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCF_1', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TCTFYM_TFYES_2', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_21', 'CTTFYM_TFYSA_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Scheduling staff edited 7 May at 16:02

['TTFYM_TFYA_2D_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYF_12', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYE_2D_2', 'TTFYM_TFYG_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYGA_1', 'TTFYM_TFYC_1CTFYS_3', 'TTFYM_TFYBE_2', 'CTFYS_2TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYDB_2']

 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 4 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTFYM_TFYE_21', 'TCTFYM_TFYE_1S_3', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_2TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1D_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCF_1', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TCTFYM_TFYES_2', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_21', 'CTTFYM_TFYSA_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Scheduling staff edited 7 May at 16:02

['TTFYM_TFYA_2D_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYF_12', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYE_2D_2', 'TTFYM_TFYG_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYGA_1', 'TTFYM_TFYC_1CTFYS_3', 'TTFYM_TFYBE_2', 'CTFYS_2TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYDB_2']

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TJVTMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGDFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSEGM_MRSB_2', 'TAEEM_RMDEGD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TFORAEEM_2', 'TAEEM_2', 'TMEGMTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSD_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TAEEM_RMDMEGM_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGCD_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYCAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMCMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TDTNAEEM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TJVTMTMAM_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTEMFYM_TEMAFYE_2', 'TMRSM_MRSBA_2', 'TFORMTMAM_SIDA_2', 'TMRSTMAM_MRASA_2', 'TTMAM_MAOPSA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMEGM_MEGDTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSMTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMEGJVTM_2', 'TTFYM_TFYDC_2', 'TAEEMAKM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSDEMM_TEMC_2']

Scheduling staff edited 7 May at 13:57

['TMEGM_MEGD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGD_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TDTNM_2', 'TFORM_FORA_2', 'TFORMTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TAETEMM_TEMB_2', 'TDTNM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYMAKM_2', 'TNAEEM_2', 'TTMAM_FMISIDA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_MEGBAEEM_FLT_2', 'TNEEM_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGCB_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TAEEM_RMD_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TMRSM_MRSAFORM_FORA_2', 'TJVTM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TTMAM_SIDOPSA_2', 'TTMAMRSM_MARSA_2', 'TTMAM_OPSAMRSM_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TJVTMMRSM_MRSD_2', 'TFORM_FORB_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTEMM_2', 'TFORM_2', 'TTMAM_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TMAKME_2', 'TTEMM_TEMC_2']

 
Feedback News