News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event Friday 19:35
Scheduling staff edited yesterday at 04:34

['TTFYM_TFYF_2', 'TAEEM_RMDLKR_2', 'TMEGM_MEGCTMAM_2', 'TMEGM_MEGBD_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYGDTNM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TTMAKM_DAVE_2', 'TTEMFORM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TDTNM_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TNEEM_2', 'TTMAM_FMIA_2', 'TAEEM_LKRJVTM_2', 'TTMAM_DAVE_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TEMC_2', 'TTEMM_2', 'TMEGM_MEGEA_2', 'TMAKM_2', 'TTFYM_2', 'TTMAM_COMAAEEM_RMD_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYAG_2', 'TJVTMAM_OPSA_2', 'TTEMFYM_TEMFYA_2', 'TMRSM_MRSBAEEM_SYS_2', 'TFORMEGM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTFYM_TFYFNEEM_2', 'TAEEM_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGDC_2', 'TTMAM_SIDFMIA_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYDRSM_2', 'TTMAM_OPST_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TTFYEMM_TFYBEMA_2', 'TMRSM_MRSDFORM_FORA_2']

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 November 2019

Öppet hus på fysikinstitutionerna

Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CELTEMEDT_3', 'CELTETTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYB_1B_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CMEDT_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CMEDT_3', 'CMEDT_2TFYS_2', 'CTFYS_1', 'CTFYSELTE_3', 'CTTFYS_2', 'CTFYS_1M_TFYA_1', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'CTFYSMEDT_3', 'TTFYM_TFYC_1D_1', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'CMEDT_2TFYS_3', 'TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_21', 'CTTFYS_2M_TFYB_1', 'CTFYS_12', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYA_1', 'CELTECMEDT_2']

Administrator Magnus Andersson edited 17 March at 16:31

På grund av de senaste dagarnas utveckling kring virusspridning, är det nu uteslutet att anordna ett fysiskt möte på KTH mellan studenter och lärare. Vi återkommer med närmare information senare om det går att ersätta delar av detta med någon form av digitalt möte.¶

Scheduling staff edited 20 March at 13:32

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50

['TTFYM_TFYD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYCD_1', 'TTFYM_TFYEC_1', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYD_1', 'CELTEELTE_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYBC_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYACMEDT_3', 'TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_1', 'CELTE_23', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 23 March at 13:33

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:34

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:30

['TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYCB_1', 'CELTE_2', 'CTFYS_3TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_2A_1', 'CTFYS_2ELTE_3', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'CMEDT_32', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYED_1', 'CTFYS_1MEDT_3', 'TCTFYM_TFYB_1S_2', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 27 March at 10:22

INSTÄLLT - Öppet hus på fysikinstitutionerna (INSTÄLLT)

Scheduling staff edited 3 April at 04:30

['TTFYM_TFYBCMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYBCMEDT_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYEA_1', 'TCTFYM_TFYAS_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'CMEDT_2', 'CELTEB_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'CMEDT_3', 'CTTFYM_TFYSA_2', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'CTFYS_13', 'CTTFYS_3M_TFYE_2']

Scheduling staff edited Friday 17:48

['CMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'CMEDT_2TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_1C_2', 'CTFYS_1ELTE_3', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_TFYD_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_1CMEDT_2', 'CTFYS_2', 'CTFYS_31', 'TTFYM_TFYE_2A_1']

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:52

['TTFYM_TFYEC_2', 'TTFYM_TFYE_12', 'TTFYM_TFYA_2G_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYA_1B_2', 'TTFYM_TFYB_1CTFYS_3', 'CTTFYS_2M_TFYC_1', 'TTFYM_TFYGD_1', 'TTFYM_TFYF_1D_2', 'TTFYM_TFYCE_1', 'TTFYM_TFYC_2B_1', 'TTFYM_TFYBA_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2', 'CCTFYS_1', 'TTFYM_TFYSA_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:53

['TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYGE_1', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1B_2', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2B_1', 'CTFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1']

Scheduling staff edited Friday 18:35

['TTFYM_TFYD_2E_1', 'CTFYS_13', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYEG_1', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYB_2B_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYGD_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYB_12', 'CTFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1']

 
October 2019
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 6 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

Scheduling staff edited Friday 18:30

['TTFYM_TFYE_21', 'TCTFYM_TFYE_1S_3', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_2TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1D_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 5 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

Scheduling staff edited Friday 18:30

['TTFYM_TFYE_21', 'TCTFYM_TFYE_1S_3', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_2TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1D_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 4 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

Scheduling staff edited Friday 18:30

['TTFYM_TFYE_21', 'TCTFYM_TFYE_1S_3', 'TTFYM_TFYA_2C_1', 'TTFYM_TFYDG_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_2TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1D_2', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited Friday 16:14

['TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TDTNM_2', 'TMRSM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TJVTMAEEM_RMD_2', 'TMEGM_MEGC_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TFORM_FORA_2', 'TTFYM_TFYC_2', 'TTEMM_2', 'TTMAM_OPSA_2', 'TTMAM_FMIAEMM_TEMB_2', 'TTFYEMM_TFYDEMC_2', 'TNEEDTNM_2', 'TFORM_FORBTFYM_TFYE_2', 'TTEMM_TNEEMB_2', 'TTMAM_COMA_2', 'TMEGM_MEGDFMIA_2', 'TAEEM_LKR_2', 'TMRSM_MRSD_2', 'TMEGM_MEGE_2', 'TTMAKM_MASA_2', 'TMEGM_MEGB_2', 'TMEGM_MEGCTFYM_2', 'TTMAM_SIDCOMA_2', 'TAEEM_FLTFORM_FORB_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TTEMM_TEMCJVTM_2', 'TTEMM_TEMA_2', 'TMRSM_MRSB_2', 'TMAKFORM_2', 'TMRSM_MRSA_2', 'TTFYMMAM_MASA_2', 'TAEEM_SYS_2', 'TTFYM_TFYBMEGM_MEGA_2', 'TTMAM_2', 'TMRSEGM_MRSB_2', 'TAEEM_RMDEGD_2', 'TTMAM_SIDA_2', 'TAEEM_FLT_2', 'TMRSM_2', 'TMEGM_2', 'TTFYM_TFYCD_2', 'TFORAEEM_2', 'TAEEM_2', 'TMEGMTFYM_TFYB_2', 'TMRSM_MRSD_2']

 
February 2019
Scheduling staff created event 20 November 2018
Administrator Magnus Andersson edited 26 February 2019

Dear students!¶

During Open House, you have an opportunity to learn more about the research at the physics departments at KTH. On april 10, we arrange an afternoon with¶

i) inspirational talks from faculty and Alumni¶

ii) interesting posters covering our research activities (with the fields of Theoretical physics, Subatomic&Astrophysics, Biomedical physics, Optics&photonics, and Quantum technology)¶

iii) possibilities to discuss with our researchers about research, possible master thesis work or future career¶

iv) "closed area activities" (e.g. lab tours or research group presentations) to parts of Albanova where you usually do not have access¶

A program for this activity will be posted here in end of March. Coffee and something to eat will be served.¶

Welcome!¶

This is an activity jointly arranged by the Master's Programme in Engineering Physics and the two KTH physics departments at Albanova (Dept. of Physics, Dept. of Applied Physics). ¶

Administrator Magnus Andersson edited 26 February 2019

Dear students!

During Open House, you have an opportunity to learn more about the research at the physics departments at KTH. On april 10, we arrange an afternoon with

i) inspirational talks from faculty and Alumni

ii) interesting posters covering our research activities (within the fields of Theoretical physics, Subatomic&Astrophysics, Biomedical physics, Optics&photonics, and Quantum technology)

iii) possibilities to discuss with our researchers about research, possible master thesis work or future career

iv) "closed area activities" (e.g. lab tours or research group presentations) to parts of Albanova where you usually do not have access

A program for this activity will be posted here in end of March. Coffee and something to eat will be served.

Welcome!

This is an activity jointly arranged by the Master's Programme in Engineering Physics and the two KTH physics departments at Albanova (Dept. of Physics, Dept. of Applied Physics).

Scheduling staff edited 27 February 2019

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50

Scheduling staff edited 27 February 2019

Öppet Hus, AlbaNova huvudb,pl2 - lär dig mer om KTHs forskning inom fysik Open House - learn more about research in physics at KTH

Scheduling staff edited Friday 14:54

['CELTTTFYM_TFYE_31', 'CELTE_2TFYS_3', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYE_12', 'TTFYM_TFYAC_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2', 'TTFYMCELTE_2', 'TTFYM_TFYB_2D_1', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCB_2', 'TTFYM_TFYDE_2', 'CMEDT_32', 'CMEDTTFYS_2', 'TTFYM_1', 'CTFYS_3', 'CTFYS_2', 'TTFYM_TFYDA_1']

 
November 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited Friday 15:28

['TTFYM_TFYE_21', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYEC_1', 'TTFYM_TFYAC_2', 'TTFYM_TFYDB_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2', 'TTFYM_TFYBD_1', 'CTFYS_2', 'TTFYM_TFYC_1A_2', 'TTFYM_TFYCE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2CTFYS_1', 'CTTFYSM_TFYA_1']

 
Feedback News