Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your programme web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

More information

These pages are directed to the whole programme and positioned after the Calendar in the menu. Only programme level admins can edit the pages.

Page Can read Last changed
Applied Physics DayStudents2020-08-10
Choosing coursesEveryone2020-08-10
Contact informationLogged in users2021-01-12
Course codesLogged in users2020-09-30
ExaminationLogged in users2020-09-30
Faculty suggestionsLogged in users2020-11-06
Master degree projectLogged in users2020-11-06
Master responsible studentLogged in users2020-10-13
Open House 2021Students2020-08-10
Project coursesStudents2019-08-15
Seminars for studentsLogged in users2020-10-24
Student input to programme qualityLogged in users2020-11-21
Student meetingsLogged in users2020-10-23
Sustainable developmentLogged in users2020-09-28
TracksEveryone2020-09-28
TFYA: Theoretical physicsEveryone2018-05-24
TFYB: Subatomic & astrophysicsEveryone2018-05-24
TFYE: Biomedical physicsEveryone2018-05-24
TFYF Optics & photonicsEveryone2020-08-13
TFYG Quantum technologyEveryone2020-07-03
Useful linksLogged in users2020-09-28

Programmme wiki

Wiki pages are directed to the whole programme and placed under the wiki. All students and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News