Till innehåll på sidan

Tillgång till KTH Windows-hemkatalog och -filareor

I KTH:s datormiljö har KTH Windows (även känd som WIKS) plattformen en central roll. Främst för Windows-användare, men även användare av andra OS kan behöva nå de gemensamma filareorna.

För att kunna nå KTH Windows-servrarna enligt nedanstående måste din dator uppfylla något av nedanstående:

  • vara ansluten på wifi via eduroam
  • vara ansluten via nätverkskabel på KTH
  • vara ansluten till KTH:s nät via VPN-anslutning  om du är utanför KTH

Ansluta till hemkatalog och övriga filareor

KTH Windows plattformen har, förutom hemkatalogen, ett flertal gemensamma filareor.

Hemkatalogens sökväg konstrueras av de första bokstäverna i användarnamnet, t.ex. \home\a\l\alice.

För att ansluta till någon av filareorna, följ instruktionerna nedan.

Windows

Volymadress Namn i KTH WIndows Beskrivning
\\files.ug.kth.se\root\home\x\y\användarnamn H:\ Hemkatalog (se ovan)
\\files.ug.kth.se\root\gemensam G:\ Gemensamma filer för arbetsgrupper
\\files.ug.kth.se\root\projekt P:\ Gemensamma filer för projekt

I Windows behöver man bara skriva volymnamnet i en filhanterare. Ändra sökvägen för direktåtkomst till hemkatalog som i exemplet för användernamn ”alice”:
\\files.ug.kth.se\root\home\a\l\alice

Använd ditt KTH användarnamn och lösenord. I vissa fall kan du vara tvungen att ange ditt KTH användarnamn i formatet UG\användarnamn

macOS

Volymadress Namn i KTH Windows Beskrivning
smb://files.ug.kth.se/root/home/x/y/användarnamn H:/ Hemkatalog (se nedan)
smb://files.ug.kth.se/root/gemensam G:/ Gemensamma filer för arbetsgrupper
smb://files.ug.kth.se/root/projekt P:/ Gemensamma filer för projekt

I filhanteraren (Finder), välj

  1. Go och sedan välj Connect to Server... (svenska: Gå och sedan Anslut till server...)
  2. Skriv in den sökväg du vill ha, t.ex. smb://files.ug.kth.se/root
  3. Använd ditt KTH användarnamn och lösenord. I vissa fall kan du vara tvungen att ange ditt KTH användarnamn i formatet UG\användarnamn.
  4. I fall du inte valt en volym får du upp en dialog — volymen root innehåller alla gemensamma areor.

Du kan nu se katalogen under Delat i sidofältet på Finder-fönstren och under /Volumes/root/.

Vill man ansluta sig direkt till sin hemkatalog eller projektkatalog, ange dess kompletta sökväg

(Exemplet gäller användarnamn "sture")
smb://files.ug.kth.se/root/home/s/t/sture

Projektkatalog:
smb://files.ug.kth.se/root/projekt

Gemensamkatalog:
smb://files.ug.kth.se/root/gemensam

Linux (Ubuntu)

Volymadress Namn i KTH Windows Beskrivning
smb://files.ug.kth.se/root/home/x/y/användarnamn H:/ Hemkatalog (se nedan)
smb://files.ug.kth.se/root/gemensam G:/ Gemensamma filer för arbetsgrupper
smb://files.ug.kth.se/root/projekt P:/ Gemensamma filer för projekt

I filhanteraren (Nautilus), välj File och sedan Connect to Server... och skriv in

smb://files.ug.kth.se

Därifrån kan du komma åt de olika filareorna.

Du kan också använda kortkommandot Ctrl-L och skriva in länkstigen i adressfältet.

Terminalåtkomst

Om du behöver komma åt katalogen från ett terminalfönster eller från ett annat program så är filarean monterad under /run/user/<<uid>>/gvfs, men kan även nås under ~/.gvfs/.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-04