Till innehåll på sidan

KTH VPN-tjänst

KTH VPN-tjänst är tillgänglig för alla aktiva (registrerade) studenter.

Ibland behöver man som student använda VPN för att komma åt en speciell KTH resurs, till exempel sin hemkatalog samt till vissa program som behöver kontakt med KTH licensserver.

IT på KTH tillhandahåller en VPN tjänst för studenter och anställda som du kan läsa mer om på KTH VPN-tjänst .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-14