Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

E-post

Du kan komma åt din KTH e-post via KTH:s Webmail eller genom att vidarebefordra ditt KTH e-postkonto till en alternativ e-postadress.

Skadlig e-post

Läs mer om vad du behöver göra om du blivit utsatt för e-post av skadlig karaktär.

Skadlig e-post

Information om KTH e-post

Som student på KTH har du ett personligt användarkonto med ett unikt "användarnamn". Till varje personlig användarkonto skapas det en e-postlåda med adressen användarnamn@kth.se.

Din e-postlåda är 2 GB stor.

Kom igång med e-post

Du når din KTH e-post via KTH Webmail eller genom att konfigurera en e-post klient på din dator eller mobila enheter.

KTH:s Webmail kommer du åt via webmail.kth.se  eller högst upp till höger i den personliga menyn (brevsymbolen). Du loggar in på din e-post med ditt KTH konto.

KTH Webmail

Mer om KTH Webmail .

Inställningar och konfigurering av KTH e-post

Här hittar du lathundar som hjälper dig med inställningar i e-post.

Inställningar och konfigurering av KTH e-post

Delad e-postlåda

En funktions e-postadress kan vara antingen en delad e-postlåda (funktionsbrevlåda) eller en distributionslista. Med en delad e-postlåda kommer e-post till en egen inbox och man kan även skicka ut e-post som den adressen.

Funktionsbrevlåda i KTH Webmail

Vidarebefordran av KTH e-post

Om du vidarebefordrar ditt KTH e-postkonto, kan vi tyvärr inte garantera att det alternativa e-postsystemet kan motta din KTH e-post, därför rekommenderar vi inte att vidarebefordra ditt KTH e-postkonto till en alternativ e-postadress.

Vidarebefordran av e-post .

Hantera din e-postlåda

KTH Webmail - Ändra svarsinställning

Återställa raderade objekt i KTH Webmail

Flytta e-post mellan olika konton

Kopiera och flytta e-post via IMAP i Thunderbird

Hantering av bilagor i e-post