Till innehåll på sidan

E-post

Du kan komma åt din KTH e-post via KTH:s Webmail eller genom att vidarebefordra ditt KTH e-postkonto till en alternativ e-postadress.

KTH:s Webmail hittar du antingen högst upp till höger i den personliga menyn (brevsymbolen) eller genom att gå till webmail.kth.se  . Du loggar in på din e-post med ditt KTH konto.

Om du vidarebefordrar ditt KTH e-postkonto, kan vi tyvärr inte garantera att det alternativa e-postsystemet kan motta din KTH e-post, därför rekommenderar vi inte att vidarebefordra ditt KTH e-postkonto till en alternativ e-postadress. Läs mer om Vidarebefordran av e-post .

Din e-postlåda är 2 GB stor.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-04-13