Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hantering av bilagor i e-post

Om hantering av bilagor i e-post.

Det finns en del saker att tänka på gällande bilagor i e-post.
Av säkerhetsskäl släpps inte vissa typer av bilagor igenom via e-post.

Maximal storlek på e-post

Den maximala storleken på ett e-brev är 25 MB. Det gäller både e-brevet storlek och bilagans storlek kombinerat. 

Maxstorleken gäller även för e-post som skickas via ärendehanteringssystemet Edge då det läser e-post via Exchange. 

Om man vill skicka e-post som är större än 25 MB kan man dela bilagan via OneDrive.
Läs mer om hur du gör detta här:

Godkända filtyper i bilagor

Skickar man nedanstående filer i arkiv (.zip-filer, .rar-filer, eller liknande) så kommer leveransen att fungera.

Här är några exempel på arkivformat: .zip, .tar, .tgz, .taz, .z, .gz, .rar

Listan på bilagor i zip-filer eller dylikt med filändelser som vitlistas (släpps igenom) nedan:

*.M .*CPP *.JAVA *.patch *.JS *.MAT *.CXX *.H *.BS *.PRO *.txt *.c *.html *.m *.cpp *.java *.js *.mat *.cxx *.h *.bs *.pro
 

Ej godkända filtyper i bilagor

Du kan inte skicka eller ta emot följande filtyper:

.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .docm, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

E-post som innehåller de typer av filer som anges ovan kommer att skickas tillbaka automatiskt till avsändaren. På grund av säkerhetsskäl accepterar inte KTH dessa filtyper även om de skickas i ett arkivformat.

Excelfiler som innehåller macron granskas och kan i vissa fall fastna beroende på hur macrot tolkas i den automatiska granskningen. Det gäller filer med ändelse .xls, .xlsx, .xlsm