Till innehåll på sidan

Informationsträff för dig med Autism och/eller Asperger syndrom

Kom på ett informationstillfälle för dig som har Autism och/eller Aspergers syndrom och ska börja studera på KTH hösten 2022.

Tid: To 2022-08-11 kl 14.00 - 15.30

Plats: KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4 (Google Maps)

Välkommen till ett informationstillfälle på KTH. Syftet är att du ska få möjlighet att komma hit några dagar före det att mottagningen sätter igång.

Informationen kommer att innehålla följande:

  • Funka presenterar sig och KTH
  • Vilket stöd finns att få på KTH?
  • Rundvandring på KTH Campus med visning av tentasalar och studierum
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-27