Till innehåll på sidan

Uppförandekoder på arbetsplatsen i ett konsensussamhälle – möten och beslutsfattande.

Vi är tillbaka i KTH Entré! Vi kommer ha lunchsmörgås åt de första som kommer.

Tid: To 2022-04-28 kl 12.15 - 13.00

Plats: KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4

Språk: Engelska

Medverkande: Sofi Granberg

Exportera till kalender

I en serie av tre lunchseminarier kommer olika aspekter av svensk arbetsplatskultur belysas.

Det första seminariet handlar bland annat om hur vi uttrycker vår åsikt och fattar beslut i verksamheter som är präglade av konsensus samt vår svenska möteskultur. Är det problematiskt med så många möten? Kan vi få till stånd mer effektiva möten?

Seminarierna kommer att hållas av Sofi Granberg som sedan 2005 har frilansat som språklärare och interkulturell coach. Ett uppdrag är KTH:s satsning The Swedish language and Swedish work culture som riktar sig mot utländska forskarstudenter. Inom ramen för detta program har Sofi hållit i workshopar på temat ”Svenska språket, samhälle och arbetsliv”.

Under hösten följer ytterligare två seminarier på temat med rubrikerna:

2. Uppförandekoder på arbetsplatsen: vad förväntas av dig som anställd.

3. Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

Anmälan